Skip to main content
Category

Haberler

25. Kadın Sığınakları ve Da(ya) nışma Merkezleri Ara Kurultayı Bursa’da yapıldı

By Haberler No Comments

Sığınaksız bir dünya için; 25. Kadın Sığınakları ve Da(ya) nışma Merkezleri Ara Kurultayı, Koza Kadın Derneği ev sahipliğinde 4-6 Haziran tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. Kurultaya, Adana, Adıyaman, Antalya, Ankara, Aydın Söke, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, İstanbul, İzmir, Urla, Muğla, Fethiye, Bodrum, Mersin, Urfa, Van olmak üzere 52 kadın katıldı.
3 gün süren ara kurultayda, 1.gün, kurultay bileşenleri, bir önceki ara kurultaydan bu yana ve pandemi koşullarında yaşadıkları sorunları ve kadına yönelik şiddet konusunda yaşadıkları deneyimleri paylaştılar.
2.gün ise, 25. Kadın Sığınakları ve Da(ya) nışma Merkezleri Ana Kurultayının teması, ana başlığı, atölye çalışmaları, sunumların içerikleri ve hangi örgütün ev sahipliğinde gerçekleştirileceği konuşuldu ve son dönemde artan kadın cinayetleri, kadına karşı artan cinsiyetçi dilin kullanımı başka olmak üzere bir çok konuda tartışmalar yaparak yol haritası belirlediler.
3. gün, Bursa Yerel yönetimlerde kadına yönelik şiddetle uygulamalar hakkında, davet edilen, Bursa Büyükşehir, Nilüfer, Osmangazi Yıldırım Belediyelerinin ilgili birimleri ve Büyükşehir ve Nilüfer belediyesinin Kent konseyi ve kadın meclisi temsilcileri ile Bursa yerelinde kadına yönelik şiddet hakkında yaptıkları uygulamaları 25. Kadın Sığınakları ve Da(ya) nışma Merkezleri Ara Kurultayı bileşenlerine aktardılar.

Devamını Oku

Devlet şiddetle mücadelede yükümlülüğünü yerine getirmiyor, kadınları desteksiz ve yalnız bırakıyor

By Haberler No Comments

Son dönemde basına yansıyan haberler bize bir kez daha devletin şiddetle mücadelede yükümlülüğünü yerine getirmediğini, bunun aksine şiddetle mücadelede kadınları desteksiz ve yalnız bırakarak yeniden şiddet döngüsüne sürüklediğini ayrıca sığınak sonrası destekler konusunda da herhangi bir mekanizma geliştirmeyerek tüm sorumluluğu üzerinden attığını göstermiş oldu.

E.S’nin sığınakta kalış sürecinde gebeliği hakkında yeterli destek almamış olması, istenmeyen gebeliğin sonlandırılması hakkı ya da çocuğun evlatlık verilebilmesi gibi seçenekler üzerinden bilgilendirilmemiş olması ve 6 aylık kalış süreci doldu gerekçesi ile alternatifsiz ve desteksiz bir şekilde sığınaktan çıkışının yapılması kabul edilemez.

Erkek şiddetine karşı mücadelenin en önemli mekanizmalarından biri olan sığınaklar, kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten uzak ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları sosyal, psikolojik, hukuki vb. destekleri alabilecekleri yerlerdir. Şiddetle mücadelede destekler sunulurken, sistematik şiddetin yarattığı tahribatı dayanışmayla gidermeye ve kadınların kolektif olarak güçlenmesine dayalı politikaların izlenmesi zorunludur. Bizler yıllarca verdiğimiz mücadele ve deneyimden biliyoruz ki, E.S. ile sığınakta nitelikli bir sosyal çalışma ve dayanışma kurulmuş olsaydı, ihtiyaçlarına bakılmaksızın 6 aylık süre gerekçesi ile sokağa bırakılmaz, çocuğun üstün yararı gözetilerek çocuk devlet korumasına alınabilirdi. Aynı şekilde kadınla da alternatifler ve sığınak sonrası yaşam için planlama yapılabilirdi.

Bizler Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezi Kurultayı bileşenleri olarak tüm bu desteksizlik sisteminde devletin kadınlara toplum içinde özgür ve eşit bireyler olarak yaşayabilmeleri için destek verme yükümlülüğünün görmezden gelindiğini ısrarla vurgulayarak, şiddetsiz bir hayat kurmak için gerekli niteliklere sahip, yeterli sayı ve kapasitedeki da(ya)nışma merkezleri ve sığınaklar açılıncaya ve bu kurumlarda feminist yöntemle kadınları güçlendiren çalışmalar mümkün oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!

Devamını Oku

24. KADIN SIĞINAKLARI VE DA(YA)NIŞMA MERKEZLERİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

By Haberler, Sonuç Bildirgeleri No Comments

25 Kasım 2021

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nın yirmi dördüncüsü için 6-7 ve 9 Kasım 2021 tarihlerinde, pandemi koşulları nedeniyle bu yıl da çevrimiçi olarak, bir araya geldik. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karşıtı Politikalar ve Feminist Stratejilerimiz” başlığıyla gerçekleştirdiğimiz Kurultay’ın ilk gününe farklı illerdeki kadın ve LGBTİ+ örgütlerinden ve kamu kurumlarından 267 kadın katıldı.

Bir süredir dünyada ve Türkiye’de, özellikle İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden, haklarımıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemden geçiyoruz. Kurultay’da da son yılların tartışmalarına yansıyan bu saldırıların Türkiye’de vardığı nokta 20 Mart 2021’de bir gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imza çekmesi oldu. Yıllardır Kurultay bileşenleri olarak İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddetle mücadele için önemini dile getirirken uygulama sorunlarına da işaret ettik. İstanbul Sözleşmesi’ni eksiksiz bir şekilde uygulamak için siyasi irade göstermesi gereken Türkiye Devleti’nin bu tutumu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair bir kararlılık ve niyet olmadığını bizlere bir kez daha gösterdi.

İstanbul Sözleşmesi yerine neyin konulacağı tartışmaları sürerken ulusal eylem planları ve strateji belgelerine bakıldığında toplumsal cinsiyet eşitliğinden gittikçe uzaklaşan ve yerine aile odaklı politikaları getiren yaklaşımı açık bir şekilde görüyoruz. Hazırlanan her yeni eylem planı ve strateji belgesi geriye gidişin resmi olurken aynı zamanda politikasızlığın da bir belgesi. Devletin kendi çalışmasının izleme ve değerlendirmesini yapmaması, yürütülen planların etkililiğinin önemsenmediğini ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediğini gösteriyor.

Özellikle yerel yönetimlerin İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkan söylemlerini uygulamaya taşımalarını bekliyoruz. Mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmelerinin yanı sıra kadın örgütleri ile işbirliği içinde çalışmalarını, feminist bakış açısı ile stratejik planlama oluşturmalarını bekliyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını belediyelerin tanımamalarını ve Sözleşme değerlerine bağlılıklarını uygulamada göstermelerini talep ediyoruz.

Bizler, kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın örgütleri olarak, şiddetten uzaklaşma mücadelesi veren kadınların deneyimlerine tanıklık ediyoruz. Bu deneyimler kadınların Türkiye’de şiddetle mücadele için var olan mekanizmalara erişimde önemli güçlüklerle karşı karşıya kaldıklarını gösteriyor. Şiddetten uzaklaşma mücadelesi veren kadınların deneyimlerinden hareketle hazırladığımız izleme raporlarıyla da görüyoruz ki 6284 sayılı Kanun gereği gibi uygulanmıyor, ŞÖNİM’ler koordinasyon görevini yerine getiremiyor, gizlilik kararlarının uygulanmasında yaşanılan sorunlar can güvenliği açıklarının yanı sıra kadınların haklarına erişmelerinde öyle güçlükler yaratıyor ki gizlilik kararlarını kaldırmayı dahi tercih edebiliyorlar. Ekonomik destek ihtiyacı olan kadınların bu desteğe erişimindeki sorunların başında bu koordinasyonsuzluğun olduğu görülüyor. Kürt illerindeki kadın kurumlarından gelen raporlar ve deneyim aktarımlarından da gördüğümüz üzere devletin birçok mekanizması kadın mücadelesini engellemekte ve var olan kadın birimlerini, kurumlarını işlevsiz hale getirmeye çalışmaktadır. Bu durum özellikle kayyum

Devamını Oku

Mor Çatı “Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sosyal Çalışmaya Feminist Yaklaşımlar – Dünya Deneyimleri” isimli bir uluslararası konferans düzenliyor

By Haberler No Comments
Mor Çatı 09-10 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak  “Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sosyal Çalışmaya Feminist Yaklaşımlar – Dünya Deneyimleri” başlıklı bir uluslararası konferans düzenliyor. Konferansta farklı ülkelerden kadınlar erkek şiddeti ile mücadele deneyimlerini paylaşarak kadın danışma merkezleri, sığınaklar ve alternatif yöntemlerin yanı sıra sosyal çalışmada feminist yaklaşımın ortaya çıkardığı iyi deneyimleri aktaracaklar.
Konferansın ilk gününde paneller, ikinci günde ise eş zamanlı atölyeler düzenlenecek.

Konferans boyunca İngilizce-Türkçe simultane tercüme yapılacaktır.

Bu linki kullanarak kayıt olabilirsiniz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaQUjms8cWc-a1QfzO1hTWguTGk_L_iWWu3t8IQaH3bm1Aag/viewform

Devamını Oku

Mor Çatı IV. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’na (2021-2025) dair bilgi notu yayınladı

By Haberler No Comments
Kadına yönelik şiddetle mücadelede önümüzdeki 5 yıl için hedefleri ortaya koyan ulusal eylem planı, uygulama hedeflerinin yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadelede siyasi yaklaşımı da açığa çıkarıyor. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak geri çekildiği 1 Temmuz 2021 günü Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan IV. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, öncelikle İstanbul Sözleşmesi’nden hiç bahsetmiyor olması ile dikkat çekmektedir. Bir önceki döneme ait eylem planı metninde neredeyse her faaliyetin ana çerçevesinde kullanılan “İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadının insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve belgeler çerçevesinde Anayasa ve ilgili temel Kanunlarda değişiklik yapılacaktır” ifadesi bu planda ortadan kalktığı gibi kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası gelişmeler kısmındaki tarihçeden dahi çıkarılmıştır. İki eylem planı kıyaslandığında dikkat çeken bir diğer temel farklılık da bir önceki eylem planında “toplumsal cinsiyet eşitliği” ifadesi 30 defa yer bulurken yeni eylem planında bu ifade hiç geçmemektedir. Bu farklılıklar, İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imza çekmesi ile de somutlaşan toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı siyasi tutumun politika belgelerine nasıl yansıdığının somut bir göstergesini oluşturmaktadır.
Devamını Oku

Mor Çatı Anlatıyor Podcast Serisi Yayında

By Haberler No Comments
Kadına yönelik şiddet bugün geçmişe kıyasla çok daha bilinen bir olgu olsa da biz kadınlar yaşadığımız şiddetin adını hemen koymakta güçlük çekebildiğimiz gibi utanç, suçluluk gibi duygular hissedebiliyor ve ilişkiden kolayca çıkamayabiliyoruz. Mor Çatı’da kadınlarla kurulan dayanışma bizlere erkek şiddetinin karmaşık ve zorlu yapısı kadar kadınların bu şiddete karşı gücünü de gösteriyor. Bu podcast serisinde Mor Çatı deneyiminden hareketle erkek şiddetinin kadınlar üstündeki etkisi, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenler ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadeleleri tartışılıyor.
Serinin Yaşadığım Şiddet Mi? isimli ilk bölümünde kadına yönelik şiddeti, kaynağını, şiddetin biçimlerini ve tüm bunların kadınlar olarak bizi nasıl etkilediğini konuşarak yaşadığımız şiddeti tespit etmek neden zor sorusuna yanıt aranıyor.

Serinin Direnç ve İyileşme isimli ikinci bölümünde şiddetten uzaklaşırken direnç noktalarımız ve iyileşme süreçlerimiz ele alınıyor.

Podcast serimizin kanalına şu linklerde ulaşabilirsiniz:
Paylaşılan bölümlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

2. bölüm spotify linki:

https://open.spotify.com/episode/0F2M4URCAx5nZFbxXIvV8A?si=9875686120ca4dd7&nd=1

1. bölüm apple podcast linki:

2. bölüm apple podcast linki:
Devamını Oku

Mor Çatı’dan yeni yayın: Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı Kitabı

By Haberler No Comments
Mor Çatı’nın 17 Nisan 2021’de Türkiye’de erkek şiddetine karşı mekanizmaların işleyişi ve yürütülen mücadeleleri tartışmak üzere düzenlediği “Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı”nda gerçekleştirilen sunum ve tartışmaları kapsayan kitabı yayınlandı.

Kadın örgütleri, feminist platformlar ve belediyelerden 130 kadının bir araya geldiği çalıştayda, öncelikle AKP’nin iktidarı boyunca kadınları ilgilendiren konulardaki politikalarına ve özellikle şiddetle mücadele mekanizmalarındaki dönüşüme odaklanıldı. Merkezi yönetimle aradaki mesafe gittikçe açılırken halen beraber iş yapılabilen, kimi örneklerde kadınların destek alabilmeleri için yönlendirildiği belediyelerin imkânları, karşılaştıkları güçlükler ve geri durdukları noktalar tartışıldı. Son olarak ise şiddet başvurusu alan kadın örgütleri olarak karşılaşılan zorluklar ve üretilen çözümlere dair deneyimler paylaşıldı.

Yayının tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz: Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

Devamını Oku