Kurultay bileşenleri, 1998 yılından bu yana her yıl toplanan Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’ın örgütleyicisi olan, sığınak ve/veya dayanışma merkezi bulunan ya da bunu kısa vadede hedefleyen feminist ve bağımsız kadın örgütlenmeleridir. Kurultay Bileşenleri aralarındaki iletişimi k_bilesenler@googlegroups.com mail grubu üzerinden sürdürür. Kurultay bileşenleri arasında bulunan ama süreç içinde faaliyet alanı değişen örgütlerin, deneyimlerini paylaşmaları ve kurultayda yeni faaliyet alanlarına uygun bir konum almaları beklenir.

Kurultay Bileşeni olmak isteyen, sığınak ve/veya dayanışma merkezi bulunan ya da bunu kısa vadede hedefleyen feminist ve bağımsız kadın örgütü, Kurultay Sekretaryası’na Kurultay bileşeni olma istediğini bildiren ve örgütünü tanıtan bir metin gönderir. Sekretarya, bu metni tüm Kurultay bileşenlerinin içinde olduğu K-bileşenler mail grubunda paylaşır. Kurultay bileşeni olmak isteyen kadın örgütü yapılan ilk Kurultay’a davet edilir ve Kurultay’ın ikinci günü akşam yapılan K-bileşenler toplantısına katılır. Üyelik talebi tüm Kurultay bileşenleriyle birlikte konuşulur, Kurultay ilkeleri bileşen olmak isteyen örgüt ile paylaşılır. Bu ilkelerle çalışmayı kabul eden ve bileşen olma kriterlerini sağlayan kadın örgütü Kurultay bileşeni olmasının ardından K-bileşenler mail grubuna eklenir.