Skip to main content

Kurultay Sekretaryası Kurultay davetini, kadın örgütlerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) İl Müdürlükleri’ne, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’ne (ŞÖNİM), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne (KSGM) ve yerel yönetimlere gönderir. Kurultay bütçesi tamamen bağımsızdır bu nedenle sınırlı sayıda katılımcının yol ve konaklama masrafları karşılanabilmektedir. Bütçede öncelik kurultay bileşenleri ve kadına yönelik şiddet alanında çalışan bağımsız kadın örgütlerine verilir. Kamu kurumlarından ve belediyelerden katılımcıların masraflarının ise öncelikle kurumları tarafından karşılaması beklenir ancak kurumlar katılımcıların masraflarını karşılamıyorsa, farklı deneyimlerin Kurultay’da buluşması önemsendiğinden bu katılımcıların masrafları da bütçe sınırları dâhilinde karşılanır.