Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Kolaylaştırıcısı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Katip Mustafa Çelebi Mah. Anadolu Sok. 23/7-8 Beyoğlu İSTANBUL

0 212 292 52 3132

morcati@morcati.org.tr

www.morcati.org.tr