Skip to main content
Category

Haberler

Çocuk İstismarı Yasa Taslağı Ve Önergesine İtiraz Ediyoruz!

By Haberler No Comments

Önergeyi değiştirmek erken ve zorla evlilikleri, çocuk istismarını engellemeyecek!

17 Kasım 2016’da hükümet tarafından TCK 103. maddede değişiklik öngören tasarıya 2. madde olarak ek bir önerge verildi. Çocuklara yönelik cinsel istismar faillerinin, mağdurlar ile evlendiklerinde cezadan muaf olmasını öngören bu önerge, önemli toplumsal tepkilere yol açtı. Sayısız kadın örgütünden çocuk derneklerine, aile hekimlerinden avukatlara toplumun çeşitli çevrelerinden, ülkenin her yerinden ve dünyadan gelen tepkiler üzerine hükümetin önergeyi değiştirmesi gündeme geldi. Haberler, yeni önergenin, hâlihazırda çocuk istismarı suçundan ceza almış faillerden 16 Kasım 2016 tarihine kadar mağdurla resmi evlilik yapanları kapsayacak şekilde kısıtlanacağı yönünde. Ancak bu yeni teklif de itirazlarımızı karşılamıyor; bu haliyle rıza yaşının 12 yaşına indirilmesinin önüne geçmediği gibi, erken evlilikleri ve çocuk istismarını da engellemeyecek!

22 Ekim 2016’da TBMM Başkanlığına getirilen torba yasa ile TCK 103. maddede (af önergesi dışında) yapılmak istenen 12 yaş değişikliği, süren ceza davalarında ve bundan sonra meydana gelecek olan çocuk istismarlarında, failleri hukuki koruma altına alıyor, cinsel ilişkiye rıza yaşını 15’ten 12’ye indirme tehlikesi taşıyor. Hükümetin 17 Kasım’da verdiği ek af önergesinde de bu durum aynen korunuyor.

Kadın örgütleri olarak, günlerdir tekrarladığımız, TCK 103. maddeye ilişkin tüm önerilerin geri çekilmesine ve 103. maddenin çocukları mağdur etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesine dair uyarılarımızı bir kez daha yineliyoruz. Hükümetin yasal boşluk bırakmayacak şekilde ve ivedilikle bu değişiklikleri yapmasını ve bu süreci biz kadın örgütleriyle şeffaf ve katılımcı bir biçimde yürütmesini bekliyoruz.

15 yaş altındaki çocuğun rızasından bahsedilemez!

TCK 103. maddede, 15 yaş altındaki çocukların cinsel davranışa rızasının olduğunun kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmelidir. Olayın taraflarından ikisi de çocuksa, bu çocukları cinsel davranışa yönlendiren, kolaylaştıran, teşvik eden ve zorlayan kişiler mutlaka cezalandırılmalıdır. Aksi halde çocuklara ceza verilmemesinden cesaret alınarak gelenek, görenek, adet, dini referanslar vb. bahaneler ile bu çocukların zorla bir “evlilik” ilişkisi içerisine sokulması kuvvetle muhtemeldir.

Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmelidir!

Çocukların dini nikah ile evlendirilmesi suç olarak düzenlenmelidir!

Erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi gerekli ve Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. maddesi gereği zorunludur. Sözleşme, yetişkin bir kişinin veya çocuğun evlenmeye zorlanmasının suç olarak düzenlenmesi yükümlülüğü getirmektedir. Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve bu törenlere katılan kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, sadece kanunen tanınmış evlilikleri, yani resmi nikahlı evlilikleri kapsayacağından, çocukların dini nikah adı altında zorla evlendirilmesinin önüne geçecek bir düzenleme de yapılmak zorundadır. Anayasa Mahkemesi, Ceza Kanunu’nun resmi nikah olmaksızın dini nikah yapılmasını suç olarak düzenleyen maddesini iptal

Devamını Oku

19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 15-17 Ekim’de Adana’da

By Haberler No Comments

Sevgili Kadınlar,

İlki 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son Günü etkinliği kapsamında 1998 yılında gerçekleştirilen Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın on dokuzuncusunda yeniden bir araya geliyoruz.  Türkiye’nin her yerinde kadına yönelik aile içi şiddete karşı mücadele eden bizler, her yıl başka bir ilde bir araya geldiğimiz Kurultay’ı bu yıl 15-16-17 Ekim tarihlerinde Adana Şirin Park Otel’de, Adana Kadın Da(ya)nışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM) ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz.

Bu yıl, Kurultay’da yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddet alanında neler yapabileceği ve kadın örgütleri olarak yerel yönetimlerle nasıl ilişkilenebileceğimize dair bir tartışmayı  “Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetim Yaklaşımları, Kadın Örgütleri İle İşbirliği İmkânları” başlığı altında yürüteceğiz. Kurultay programını ekte ve  aşağıda görebilirsiniz.

Bu yılda kadın örgütlenmelerinden iki kişinin yol ve konaklama masraflarını Kurultay bütçesinden karşılayabiliyoruz. Örgütlenmeleriniz adına Kurultay’a katılacak iki kişinin aşağıdaki bilgilerinin akdam.adana@yahoo.commorcati@morcati.org.tr adreslerine e-mail atılarak veya (0322) 453 53 50, (0212) 292 52 31 telefon numaralarından bildirilmesini rica ederiz.

Bunun yanı sıra, herhangi bir kadın örgütlenmesinde olmayan ama kurultaya gelmek isteyen feministlerin, kadına yönelik şiddet alanında çalışan araştırmacıların da yol ve konaklama masraflarını bütçemiz kalırsa karşılamaya gayret ediyoruz.  Kurultay’a gelmek istiyorsanız ama masraflarınızı karşılamayacak durumdaysanız lütfen bize durumunuzu bildirin. Taleplerinizi bütçe durumuna göre değerlendirip sizlere dönüş yapacağız.

Adı-Soyadı:

Telefon Numarası:

Doğum Tarihi:

TC Kimlik Numarası:

E-mail adresi:

Gidiş-Dönüş Tarihleri:

Varsa özel ihtiyaçlara dair bilgi (engellilik durumu, vejetaryen/vegan menü tercihi vs.)

Sevgiler,

19. Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı Sekretaryası
Adana Kadın Da(ya)nışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

 

Kurultay Katılımcıları İçin Ulaşım ve Konaklama Bilgisi: 

Katılımcılar Kurultayın gerçekleşeceği Adana Şirin Park Otel’de konaklayacaklardır.

Adres: Seyhan, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No: 17, Adana
Telefon: (0322) 363 0707
Webwww.sirinpark.com

Otele Ulaşım: Havaalanından gelecek olan katılımcılar, taksiyle ya da meydan dolmuşlarıyla gelebilirler. Havaalanından otele 20-25 dakikada ulaşabilirsiniz. Otogardan gelecek olan katılımcılar, Yüreğir’e giden tüm otobüslere binebilir ya da taksiyle gelebilirler. Otogardan otele 25-30 dakikada ulaşabilirsiniz.

Not: Şehir içi ulaşım masrafları katılımcıların kendilerine aittir.

 

19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultay Programı

15-17 Ekim 2016/ADANA

Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetim Yaklaşımları, Kadın Örgütleri İle İşbirliği İmkânları

15 Ekim Cumartesi

08.45-09.30 Kayıt

09.30-09.45 Açılış Konuşması – (Adana Kadın Da(ya)nışma ve Sığınma Evi Derneği -AKDAM) 

09.45-10.15 Danışma Merkezi/Sığınak Çalışması Nasıl Olmalı?

  • Sığınak Çalışması ve Sığınak Çalışanlarının Desteklenmesi – Selin Kaner  (Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı)
  • Danışma Merkezi Çalışması – Melek Fidan-Kadın Dayanışma Vakfı 

10.15-11.00 Tartışma

11.00-11.15 Çay

Devamını Oku

GREVIO, İstanbul Sözleşmesine İlişkin Soru Formunu Yayınladı

By Haberler No Comments

Soru formu, 2017 yılının Şubat ayında Türkiye’ye gönderilecek. 

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) izlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Uzmanlar Komitesi (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence-GREVIO) , Sözleşmenin uygulanıp uygulanmadığını denetlemek amacıyla bir soru formu hazırladı.

GREVIO, coğrafi konum ve yasal sistemlerdeki çeşitliliği hedef alarak geçici bir zaman çizelgesi hazırladı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin düzenlemeleri esas alınarak hazırlanan çizelgeye göre soru formu ilk önce Monaco ve Avusturya’ya gönderilecek. Soru formu 2017 yılının Şubat ayı içerisinde de Türkiye’ye iletilecek. Aynı yılın Haziran ayında ise, soru formuna verilen yanıtlardan  hazırlanacak raporu Türkiye’nin GREVIO’ya teslim etmesi bekleniyor.

Devlet kurumlarının yanı sıra kadına yönelik şiddet alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin de Sözleşmenin uygulanıp uygulanmadığı konusunda bilgi vermesi bekleniyor.

Bu izleme ve denetleme süreci, Sözleşmenin nasıl uygulandığına dair veri toplamayı ve bir değerlendirme sunmayı amaçlıyor.

Devamını Oku

Mor Çatı Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi Raporu Basın Toplantısı Daveti

By Haberler No Comments

Sevgili Dostlar,

Türkiye’de  kadın hareketinin mücadeleleri neticesinde  kadına yönelik şiddeti önlemeye ve şiddete maruz kalan kadınları korumaya yönelik olumlu yasal düzenlemeler gerçekleşmesine karşın, yasaların uygulanmasında ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz.

Avrupa Birliği desteğiyle Kadın Dayanışma Vakfı ve Muş Kadın Derneği ile ortaklaşa yürüttüğümüz “Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezi Kurultayı’nın Güçlendirilmesi ve Avrupa ve Türkiye’deki Kadın Örgütleri Arasında Ev İçi Şiddete İlişkin İyi Deneyimlerin Paylaşılması” projesi kapsamında Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultay bileşeni örgütlerin de katkısıyla yasa uygulamalarının izlemesini gerçekleştirdik.

Kadına yönelik şiddet alanında yürürlükte olan yasa ve uygulamalarının, kadına yönelik şiddetle mücadelede  yetki ve sorumluluğu olan kamu kurumlarının çalışmalarının ve politikalarının, bir yıllık  izleme ve değerlendirmesini içeren, “Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi” başlıklı raporumuzu ve kadına yönelik şiddetle etkin mücadele için çözüm önerilerimizi paylaşacağımız basın toplantımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Tarih: 8 Mart 2016
Saat: 11.00-12.30
Yer: Cezayir Toplantı Salonu
Hayriye Cad. 12 Galatasaray
Beyoğlu 34425 İstanbul
https://www.google.com/maps/place/Cezayir+Restaurant/@41.031703,28.979458,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa65bb6348de1ca55?hl=en-US

Bilgi İçin:
Mail:
 morcati@morcati.org.tr
Tel: 0212-292-52-31/32

Devamını Oku