Skip to main content
Kurultay Bileşenleri

Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)

Adres: Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Sanlı İş Merkezi No: 105/515 Kat:5 Kızılay Çankaya/Ankara
Telefon: 0312 362 31 50, 0549 362 31 50
Faks: 0312 362 31 50
E-posta: engellikadindernegi@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/engellikadin/
Twitter: @eng_kad
Web: www.engellikadin.org

Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD), toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile engelli kadın ve kız çocuklarının temel insan haklarından eşit yararlanmaları, her türlü şiddetten, sömürüden ve ayrımcılıktan uzak bir yaşam sürdürmeleri ve topluma tam ve etkin katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla 2011 yılından itibaren hak temelli çalışmalar sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

Engelli kadınların uğradığı her türlü hak ihlaline karşı mücadele yöntemlerini engelli kadınlarla birlikte düşünüp, etkili mücadele araçlarının geliştirilmesi için destek ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimiz,  kurulduğu günden bu yana engelli kadınların aynı zamanda hem engelli hem de kadın olarak yaşamakta oldukları ihlallerin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla engelli kadınlarla engelli bireylerin hakları yanında,  toplumsal cinsiyet farkındalığı ve kadına yönelik şiddet konuları çalışmakta, alanda deneyim paylaşımı ve birlikte güçlenebilmenin araçlarını geliştirebilmeyi hedeflemektedir.

Engelli Kadın Derneği kendisini,  feminist ilke ve yöntemlerle örgütlenme ve çalışmayı benimseyen bir kadın örgütlenmesi olarak tanımlamaktadır.

Şiddetle mücadele mekanizmalarının engelli kadınları dışarıda bırakması ve şiddet karşısında korumasız durumda bulunan engelli kadınların şiddetle mücadele konusunda farklı yöntem ve güçlenme mekanizmalarına ihtiyaç duymaları nedeniyle yürütülen çalışmalar içerisinde kadına-engelli kadına yönelik şiddetle mücadele önemli bir yere sahiptir. Özellikle kimi durumlarda faili teşhis olanağının bulunmaması (görme ve zihinsel  engelli kadınlar gibi) engelli kadınlara  yönelen şiddetle  mücadelede farklı ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyaçları ve engelli kadına yönelik şiddeti görünür kılabilmek amacıyla 2013-2014 yıllarını kapsayan döneme ilişkin olarak hazırlanan ‘Türkiye’de Engelli Kadına Yönelik Şiddet Raporu’ ardından, erişilebilir bir danışma merkezi kurmak hedeflenmektedir.  Raporda da ifade edildiği gibi ülkemizde erişilebilir danışma merkezi ve sığınak neredeyse yok durumundadır.

Türkiye Feminist hareketi için de henüz görünür olmayan engelli kadınların yaşamın her alanında olduğu gibi kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kadın örgütlerinin deneyim ve birikiminin parçası olmanın dayanışma ve güçlenmemize sunacağı katkı inancıyla Kurultay bileşeni olmuştur.

Leave a Reply