Skip to main content
Haberler

Devlet şiddetle mücadelede yükümlülüğünü yerine getirmiyor, kadınları desteksiz ve yalnız bırakıyor

Son dönemde basına yansıyan haberler bize bir kez daha devletin şiddetle mücadelede yükümlülüğünü yerine getirmediğini, bunun aksine şiddetle mücadelede kadınları desteksiz ve yalnız bırakarak yeniden şiddet döngüsüne sürüklediğini ayrıca sığınak sonrası destekler konusunda da herhangi bir mekanizma geliştirmeyerek tüm sorumluluğu üzerinden attığını göstermiş oldu.

E.S’nin sığınakta kalış sürecinde gebeliği hakkında yeterli destek almamış olması, istenmeyen gebeliğin sonlandırılması hakkı ya da çocuğun evlatlık verilebilmesi gibi seçenekler üzerinden bilgilendirilmemiş olması ve 6 aylık kalış süreci doldu gerekçesi ile alternatifsiz ve desteksiz bir şekilde sığınaktan çıkışının yapılması kabul edilemez.

Erkek şiddetine karşı mücadelenin en önemli mekanizmalarından biri olan sığınaklar, kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten uzak ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları sosyal, psikolojik, hukuki vb. destekleri alabilecekleri yerlerdir. Şiddetle mücadelede destekler sunulurken, sistematik şiddetin yarattığı tahribatı dayanışmayla gidermeye ve kadınların kolektif olarak güçlenmesine dayalı politikaların izlenmesi zorunludur. Bizler yıllarca verdiğimiz mücadele ve deneyimden biliyoruz ki, E.S. ile sığınakta nitelikli bir sosyal çalışma ve dayanışma kurulmuş olsaydı, ihtiyaçlarına bakılmaksızın 6 aylık süre gerekçesi ile sokağa bırakılmaz, çocuğun üstün yararı gözetilerek çocuk devlet korumasına alınabilirdi. Aynı şekilde kadınla da alternatifler ve sığınak sonrası yaşam için planlama yapılabilirdi.

Bizler Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezi Kurultayı bileşenleri olarak tüm bu desteksizlik sisteminde devletin kadınlara toplum içinde özgür ve eşit bireyler olarak yaşayabilmeleri için destek verme yükümlülüğünün görmezden gelindiğini ısrarla vurgulayarak, şiddetsiz bir hayat kurmak için gerekli niteliklere sahip, yeterli sayı ve kapasitedeki da(ya)nışma merkezleri ve sığınaklar açılıncaya ve bu kurumlarda feminist yöntemle kadınları güçlendiren çalışmalar mümkün oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!

Leave a Reply