Skip to main content

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ev sahipliğinde ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında karşılaşılan zorlukların tespit edilmesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlık’a raporlanmasını içeren kamu kurumları, yerel yönetimler, medya, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile 9 Mart 2018 Cuma günü Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde 9:30-17.00 saatleri arasında Yasalarımız Var! Çalıştay ve Panel ile “Yaşam ve Kadın” sergisi gerçekleşecek.

Kadınlar kendilerini güvensiz hissediyor.

Kadınlar aile içinde, sokaklarda, toplu taşıma araçlarında ya da işyerlerinde tanıdıkları veya tanımadıkları erkekler tarafından hemen her gün şiddete maruz kalıyor. Kayıtlı rakamlara göre her gün en az 4 kadın şiddete uğradı. Bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler 2017’de en az 290 kadın, 22 çocuk ve olay sırasında kadınların yanında olan/cinayeti engellemeye çalışan 34 erkeği öldürdü; 101 kadına tecavüz etti; 247 kadını taciz etti; 376 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu; 417 kadını yaraladı.

Kadına yönelik saldırıların artmasına karşın gerekli yasal ve koruyucu önlemlerin alınmaması nedeniyle kadınlar kendilerine güvensiz hissediyor. Her 10 kadından 4’ü kendisini güvende hissetmiyor.

Mor Salkım verilerinde 5 yılda; 7/24 şiddet hattına ve dayanışma merkezine başvuran 4 bin 749 kadın ve 2 bin 374 çocuğa destek verildi.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneğinin hizmet verdiği 7/24 kadına şiddete ilişkin hattı günden güne önem kazanmaktadır. Mor Salkım’a kimler ulaştı? Kuruluşundan itibaren 2012-2017 Aralık ayı itibariyle yaşamlarına doğrudan etki edilen danışma merkezi ya da şiddet hattına ulaşılarak desteklenen 4 bin 749 kadın ve 2 bin 374 çocuktur. Kadına yönelik şiddete dair bilgi almak için danışma hattını arayan 16 erkektir. Kadınların 7’si trans, 5’i engelli, 75’i göçmen ve mültecidir (İran, Suriye, Romanya, Moldovya, Çin, Afganistan, Kazakistan, Türkmenistan). Şiddet uygulayanların neredeyse tamamı kadınların yakının da güvendiği erkeklerdi. Görüşme yapılan kadınların sadece % 9’u tanımadığı veya az tanıdığı erkeklerin şiddetine maruz kaldıklarını ifade ettiler.

Yasalarımız var uygulanmıyor

Türkiye’de kadına yönelik şiddet alanında yürürlükte olan yasaların uygulamasının, kadına yönelik şiddetle mücadelede yetki ve sorumluluğu olan kamu kurumlarının çalışmalarının ve politikalarının değerlendirmesini planlıyoruz. Değerlendirmede referans alınan hukuki düzenlemeler; Avrupa Konseyi Aile İçi Şiddetle ve Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddet ile Mücadele Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women- CEDAW), 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 Sayılı Kanun), 5231 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK), 4721 Sayılı Medeni Kanun ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunudur. Mor Salkım’a başvuran kadınların deneyimi ve yapılan izlemelerde; Türkiye’de karşılaşılan sorunların başında yasaların ve uluslararası sözleşmelerin keyfi şekilde uygulanması, şiddet uygulayan erkeğin yeterli ölçüde ceza almaması, şiddete maruz kalan kadının suçlanması ve şiddetin normalleştirilerek haklı görülmesi, erkek egemen yapının ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yaygın olması, şiddet önleme çalışmalarına yatırım yapılmaması geliyor.

Yasal mevzuat uygulama süreçlerine dair çalıştayda

Türkiye’nin de imzaladığı uluslararası metinler, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesi ile ulusal mevzuattaki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkili bir biçimde uygulanmasında karşılaşılan zorlukların saptanarak çözümlenmesi açısından gerçekleştirilebilecek çalışmaların oluşturulması ve buna dair bir raporun oluşturularak ilgili bakanlıkla ve kamu kurumlarıyla paylaşılmasının yanı sıra il genelinde bir genelgenin oluşturulması hedeflenmektedir. Oluşturulan rapor kamuoyuyla paylaşılacaktır.

PROGRAM

9 MART 2018
Yasalarımız Var!
Yer: Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Saat: 09:30-12:00
(Kamu Kurumları, yerel yönetim, özel sektör ve STK atölye çalışması)

9 MART 2018
Yasalarımız Var! (Panel)
Yer: Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Saat: 13:00-16:00
Panelistler
Moderatör: Sibel Bağcı Uzun-Hürriyet Gazetesi yazarı

Tülay Elçioğlu-KAMER Vakfı Mardin Şube Temsilcisi

  • Yasaların uygulama süreçlerinin kadınların yaşamlarına etkileri (deneyim paylaşımı)

Dilek Üzümcüler-Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucu ve Başkanı

  • Yasaların yerelde uygulanma dinamikleri

Zehra Tosun-Psikolog

  • Yasal uygulamalarda yaşanan olumsuzlukların kadınlarda yaşattığı ikincil travmalar

Av.Nazlı Ceren Şendoğan-Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı

  • Ulusal ve uluslararası sözleşmelerin kadın haklarına etkileri

Prof.Dr.Feride Acar-İstanbul Sözleşmesi Uzmanlar Komitesi (GREVİO) Başkanı

  • İstanbul sözleşmesi uygulama süreci bilgilendirme (video sunum ile katılacaktır)

Fikriye Aydın-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı

  • Yerel işbirliklerinin yasaların  uygulanmalarına etkileri

Dilek Cesur-Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü
Global Compact Kadının Güçlenmesi çalışma gurubu eş başkanı

  • Özel sektör ve sivil toplum işbirliğinin kadın güçlenmesine etkileri

9 MART 2018
Kadın ve Yaşam/Sergi-kokteyl
(Emekli Öğretmen Leyla Arığ)
Yer: Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Saat: 16:00-17:00

 

Leave a Reply