Skip to main content

bodrum kadın dayanışma derneği

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin Yürüttüğü “Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” Projesi Başlıyor

By Haberler No Comments

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin yürüttüğü “Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” projesi başlıyor. Proje kapsamında Bodrum yerelinde yapılacak detaylı durum değerlendirme anketiyle kadınların kentsel haklardan yararlanma, şiddet, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı konularında durum değerlendirilmesi yapılacak ve değerlendirmeler akademisyenlerin desteği ile raporlanacaktır. Proje kapsamında yapılacak atölyeler ile hedefler kadınların şiddeti tanıması ve tanımlaması, toplumsal cinsiyet rolleri ve etkilerinin öğrenilmesi, bu rollerle nasıl mücadele ederek güçleneceklerinin bilincine varılması, kadınların yerel yönetimden hizmet taleplerinin sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının çok sesli ve çok katılımlı olarak oluşturmanın sağlanmasıdır.

PROJENİN HEDEFLERİ;
• Yerelde yaşayan kadınların mevcut yerel haklarına ilişkin durumlarının tespit edilmesi,
• Yereldeki kadınların toplumsal cinsiyet rolleri, etkileri ve bu rollerin dönüşümü, kadınların kent hakkı, eşitlikçi ve şiddetsiz kent oluşturma, şiddeti tanıma ve tanımlama konularında bilinçlendirilmesi yoluyla sorunlarını tespit ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi,
• Farklı sosyoekonomik gruptan kadınların birlikte yerel sorunlarını ve çözüm önerilerini geliştirmesi ve farkındalıklarının arttırılması,
• Kadınların kent haklarının daha iyi pratik etmelerinin sağlanması ve çözüm önerilerinin yerel yönetime iletmeleri ve karar verme mekanizmalarına katılımlarının sağlanması,
• Kadınlarda proje sürecinde yaşanan dönüşümlerin izlenmesi,
• Bodrum Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliğinin Müdürlüğe dönüşmesi için lobi çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

Proje Ortakları
Projenin paydaşı Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’dur. Ayrıca üniversiteden akademisyenler de bu proje verilerinin bilimsel yöntemlerle toplanması ve analizinde destek olacaklardır.

Proje SABANCI VAKFI 2020 HİBE PROGRAMI tarafından desteklenmektedir.

Devamını Oku