Skip to main content
Kurultay Bileşenleri

URLA KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ (URKAD)

Adres:  Hacı İsa Mh. 75.Yıl Cumhuriyet Cad. No.5 Nazar İşh. K.1/34  Urla İzmir
E-posta: urlakadindayanisma@gmail.com
Instagram: @urkadurla

29 Ocak 2020 tarihinde kuruldu. Kuruluştan sonra 8 Mart için hazırlıklara başlayıp Urla’da etkili bir yürüyüş ve basın açıklaması ile tanıtım çalışmaları yapıldı.
Kadınların yaşadığı ayrımcılık ve hak ihlallerini izleyip, ihlallerin önlenmesi için mücadele eder. Kadına yönelik her tür şiddet ve hak ihlaliyle mücadele etmek amacıyla kadınlar arasındaki dayanışmayı destekleyici , güçlendirici çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.
Şiddete ve ayrımcılığa uğrayan kadınlara danışmanlık desteği verir. Hukuki ve psikolojik destekler verir. Kamuoyu oluşturarak dava takibi yapar.
Kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere kadınlara yönelik bilinç yükseltme çalışmaları, karma kurumlara ve okullara toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları yapar.
Kadınlar arasındaki dayanışmaya inanmaktadır ve dayanışmayı güçlendirecek ağlar örmek için çalışmalar yapar. Tüm kurumlarla işbirliği içinde şiddetsiz bir dünya için mücadele yürütür.

Leave a Reply