Skip to main content

Adres: Bahçe Mah. İstiklal cad. 4606 sok. İstiklal işhanı no:2 Kat 1/3 Akdeniz Mersin
Telefon:0 552 753 70 33
Mail: mimozakadindernegi.33@gmail.com
Instagram: @Mimozakadin 
Twitter: @Mimozakadin
Facebook: Mimozakadin

Mimoza çiçeği, kadınlar gibi kırılgan görünümünün ardında güçlü bir karakter barındırmaktadır. Bizler de bu sebeple dayanışma, ölümsüzlük ve diriliş, hassasiyet, coşku ve umudu ifade etsin diye Mimoza adıyla yola koyulduk.

Kadınların başvurabileceği Mimoza Kadın Derneği, kadına yönelik toplumsal, siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, cinsel, psikolojik vb. her türlü şiddetle mücadele etmek, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için projeler geliştirmek, uygulamak, sivil toplumun ve kadın örgütlerinin güçlenmesine yönelik çalışmalar amacıyla kuruldu.  Dernek, kadına karşı ayrımcılığa ve eşitsizliklere karşı evrensel hak ve özgürlükler temelinde mücadele yürüten, bu mücadeleyi bilimsel düşünce ve pratiklere uygun bilgi ve deneyime dayandıran bağımsız bir sivil toplum kurumudur. Din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi görüş, ekonomik durum ve sosyal statü, yaş, engellilik durumu, eğitim düzeyine dayalı yapılan her türlü ayrımcılığa karşı olmak temel ilkelerimizdendir. Çalışmalarımızı toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan yöntemlerle yürütüp, kolektif çalışmaya dayalı bir örgütlenme anlayışını benimsiyoruz.

İhtiyaç duyan her kadınla dayanışmak, birbirimize güç vermek, sorumluluk paylaşmak için varız. Çünkü birlikte mücadele etmek, örgütlü olmak tüm kadınlara güç katacaktır.

Leave a Reply