Skip to main content
Kurultay Bileşenleri

Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği

Adres: Sabri Ekmen Sokak Ekmen İşhanı Kat 2 Fethiye Caddesi İzmit/Kocaeli
Telefon: 0532 786 1079
E-posta: lotuskadindernegi@gmail.com
Facebook: @lotuskadindayanisma     
Twitter: @LotusKadin
Instagram: @lotuskadindernegi
Web: lotuskadin.wordpress.com

Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği olarak Kocaeli’de ve ülke genelinde yaşanan kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek amacıyla Nisan 2017 tarihinde kurulduk. Üye ve gönüllülerimizle birlikte çalışıyoruz. Başta Kocaeli yerelinde olmak üzere tüm ülkede kadına yönelik şiddete karşı kadın dayanışması oluşturmayı ve bu dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Lotus’un temel amacı, başta birbirini geliştirmek ve dönüştürmek, buradan yola çıkarak da başka kadınlara dokunmak, kadın sorunlarını (kadına yönelik şiddet, kadının insan hakları ihlalleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği) kentte görünür kılmak, kamuoyu yaratmaktır.

Hali hazırda temas halinde olduğumuz kadınlar nezdinde Lotus, başta kendilerinin öğrendikleri ve sonra çevrelerini etkiledikleri bir yerdir.

Nihai olarak, Kocaeli’deki tüm kadınlara ulaşmak hedeflenmektedir. Kadına yönelik şiddet oranları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği göz önünde bulundurulduğunda etkin olarak çalışan kadın derneklerinin çoğalması tüm kadınlar için hayati önem taşımaktadır.

Bu amaçla üstlendiğimiz temel rol/görev/misyon şöyledir:

 1. Kadınların kendilerini özgür hissederek düşünme, sorgulama ve kendini gerçekleştirme fırsatı bulacağı ortamlar oluşturmak
 2. Kadınların haklarını öğrenmelerini sağlayacak etkinlik ve kampanyalar düzenlemek
 3. Kentteki kadın sorunlarını gündeme getirmek, çözüm üretmek ve yerel yönetimlerin faaliyetlerini takip etmek
 4. Yerel basın kuruluşlarının kadına yönelik şiddet haberlerini takip etmek, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı içeren içeriklere müdahale etmek
 5. Kadın dayanışmasını ön planda tutarak kentteki tüm kurum, kuruluş ve ilgili kişilerle işbirliği halinde olmak, ulusal kadın sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içinde olmak
 6. Kadınların hak ihlalleri, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarını kentte görünür kılmak, bu konularda kamuoyu yaratmak
 7. Başta kız çocuklarına olmak üzere çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini kazandıracak faaliyetler yürütmek
 8. Kocaeli yerelinde ve Türkiye’de kadının insan haklarını, eşitliği ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını savunmak 

Bütün bunları gerçekleştirmek için:

 1. Bağımsız bir kadın sivil toplum örgütü olarak her kesimden kadına eşit mesafede durmak
 2. Kendi içinde hiyerarşik yapılanmadan kaçınmak
 3. Kadın dayanışmasını temel almak
 4. Kadın örgütleri ile dayanışma içinde olmak

ilkeleri temel alınmaktadır.

Leave a Reply