Skip to main content
Kurultay Bileşenleri

Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

Adres: Atatürk Mah. 353. Sok. İzzet Bey Apt. No:4/5 Merkez – Erzincan
Mail adreslerimiz: info@katrekadin.com – katrekadin@gmail.com
Telefon No: 0446 223 25 08
Web Sitesi: katrekadin.com
Twitter: @katrekad   
Facebook: katrekadin
Instagram: @katrekadin 

Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği; kadın, çocuk ve LGBTİ+ alanında toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminist perspektifte çalışmalar yapmaktadır. Her ne kadar Ocak 2019 yılında kurulduysa da yerel faaliyetleri dernekleşmeden 5 yıl öncesine dayanmaktadır.

Saha çalışmaları, gruplarla bilinç yükseltme çalışmaları yapmaktadır. Yaşadığı şiddeti fark eden kadın, çocuk ve LGBTİ+ lardan şiddet başvuruları almakta ve başvurularda istenilen desteği vermektedir.

Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği; dil, din, inanç, ırk, renk, ulus, sınıf, statü, siyasal düşünce, yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelimlerde hiçbir ayrım gözetmeksizin; hedef kitlesi olan kadın, çocuk ve LGBTİ+ların eşit bir yaşam sürdürebilmeleri ve hak temelli yaklaşımla barınma, sağlık, eğitim, istihdam, kişisel bakım, cinsel, hukuki, kültürel ve sosyal haklar gibi alanlarda destekleyici çalışmalar yürütmek; her türlü koruma mekanizmaları oluşturmak amacı ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Ulusal ve uluslararası yasal hak, düzenleme ve anlaşmaların kadınlar için daha etkin kullanılmasını sağlamak, dernek için feminist izleme/değerlendirme çalışma yöntemleri geliştirmek, kadınlar yararına başvuru merkezlerinin açılmasına katkı sağlamak, kadın, LGBTİ+ ve çocukların şiddete karşı güçlendirilmesini, korunmasını sağlamak, kadınlar, LGBTİ+lar ve çocuklar  için araştırmalar yürütmek, savunuculuk yapmak, haber yapmak ve yasaların hedef kitle lehine uygulanmasını takip etmek, kadınların yaşadıklarını diğer topluluklarla barışçıl yaşayabilmelerini sağlayabilecek çözüm önerileri geliştirmek, hedef kitleyi güçlendirecek yerel, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, iletişim etkileşim ağları oluşturmak, katılımcı yaklaşımlarla projelerin sürdürebilirliğini sağlamak, sahada çalışan kurumların toplumsal cinsiyet alanındaki farkındalıklarını yükseltmek amaçlarındandır.

Leave a Reply