Skip to main content
Kurultay Bileşenleri

Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)

By Ocak 21, 2022Şubat 17th, 2022No Comments

Adana Kadın Da(ya)nışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM), 1998 yılında bir avuç kadın tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, farkındalık yaratmak gibi düşüncelerle kuruldu.

Patriyarkanın eril şiddetini tanıtabilmek, sivil toplum örgütleriyle bu konuda dayanışabilmek ve etkin mücadelede edebilmek, gerektiğinde bu alanda eğitimler vermek kuruluşunun diğer amaçlarındandır.

Çalışmalarını yerel, bölgesel ve ulusal alanda sürdüren AKDAM yürüttüğü projelerle daha çok kadına ulaşmayı amaçlamaktadır.

“Kadının beyanı esastır” ilkesiyle Merkez’de hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri vermeye çalışan AKDAM bu desteği gönüllülük esasıyla yerine getirir.

Bir diğer ilkesi yereldeki sorunları ulusal platformlara taşımaya, paylaşmaya ve çözüm üretmeye çalışırken “kadın bakış açısı”ndan ve feminist ilkelerden uzak kalmamaya özen göstermektir.

Yaşamın her alanında kadın politikaları geliştirmede, kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesinde, bu ayrımcılığın sorgulanmasında çalışmalar sürdüren AKDAM bağış ve aidat geliri ile ayakta durmaya çalışıyor.

Leave a Reply