Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri 9. Kurultayı Atölye 3 Sonuç Bildirgesi

(Kürt kadınlara yönelik çok yönlü şiddet, bunun aile içi şiddete ve topluma yansımaları)

Kürt kadınlara yönelik çok yönlü şiddet ve bunun aile içi şiddete ve topluma yansımaları atölyesinin sonuçları kurultayın tüm katılımcıları tarafından ne yazık ki zaman yetersizliği nedeniyle tartışılamadı. Atölye katılımcıları, konuyla ilgili daha fazla duyarlılık gelişmesi ve kurultaylarda farklılıklarımız üzerine de konuşabilme beklentisi taşımaktadırlar:

Etnik köken, cinsel yönelim, farklılıklarımız kadın duruşumuzu, oluşumuzu ayrıştırmaz. Bu farklılıkları konuşmaktan korkmayalım. Birbirimizin farklılıklarını fark etmek aramızdaki sevigilerin çoğalmasını sağlar. Farklı ezilmişlik biçimlerimizin birbirimize dokunma fırsatı olan bu kurultaylarda dilendirilmesi farkındalığın yaratılması bundan sonraki sığınaklar kurultayının parçası olmak zorundadır. Elbette herkesin bir farklılığı var. sOSyal yapıların kimliklerin getirdiği şiddetin tartışılması gerekir. Beraber emek verelim diyoruz. Biz kadınlar, bunu örmeliyiz. Bilmediğimiz farklı sosyal, etnik ekonomik, cinsel farklılıkları olan kadınlarıan yaşadığı ayrımcılıkları bilmeden, o farklılıkları yaşayanlara dokunmadan nasıl danışma merkezimize, sığınağımıza veye derneğimize gelen kadınları anlayabiliriz. Bu kurultaylardan daha güçlü dönmemiz daha çok birbirimizi anlamaktan geçer diye düşünüyoruz.

Etnik farklılıklarımızı, cinsey yönelim farklılıklarımızı görmeden egemen olan, yerleşmiş olan hatta öğrenilmiş olan ayrımcı dilimizi değiştirmemiz, yani ezberlerimizden kurtulmamız sağlanamaz. Kadınların Türkiye'de gelişen cinsiyetçi, heteroseksist, azınlıkların ve etnik kökene dayalı farklılıkları olanların sorunlarını görmeyen zihniyet ve dile karşı söyleyecek ortak sözlerinin olması gerketiğini düşünüyoruz.

Kadın Sığınakları Ve Danışma Merkezleri Kurultayına Türkiyenin her yerinden kadınlar deneyimlerini paylaşmak,o rtak politkakalar üretmek için geliyorlar. Ortak bir şeyler üretmek için güç birliği yapxmak ve birbirimizin önceliklerine kulak vermek gerekmektedir. Kürt kadınalın yaşadığı şiddet çeşitleri aili çi şiddeti artırmaktadır. Karadeniz'deki, Marmara'daki, İç Anadolu'daki, Güneydoğu'daki ve Doğu'daki kadın aktivistlerin çalışmaları arasında farklar vardır. Özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde kadının insan hakları alannıda çalışmak, danışa merkezi ve sığınak yürütmenin bazı zorlukları bulunmaktadır. Burada çalışan kadınları çok hasat ve gizlilik çerçevesinde çalışmalarının yürütmesinin yanı sıra onları diğer bölgelerde çalışan aktivistlerin de anlamaları ve destek olmaları gerekmektedir.

Kürt kadını demekle mağduriyet, hiyerarşi ve ayrımcılık yapılmamaktadır. Amaç sadece birbirimizi anlamak, hareket içerisindeki kadınların bir kısmının kendini ve çalışma alanlarındaki zorlukları ifade etme isteklerinden gelmektedir.