Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Programı

PANDEMİDE ŞİDDET, BAKIM EMEĞİ VE EŞİTLİK MÜCADELESİ

Program

7 -8 -10 Kasım 2020

 

7 KASIM, CUMARTESİ

10.00-10.20     AÇILIŞ KONUŞMASI

10.20-12.30     1.OTURUM: Pandemi, Ev İçi Emek ve Cinsiyetçi Sosyal Politikalar

Kolaylaştırıcı: Fulya Dağlı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı - KADAV

 

Pandemi, Yoksullaşma ve Şiddet Melda Yaman

Sosyal Politika, Devlet ve Aile Zehra Keleş

Pandemi ve Ev İçi Emek Yasemin Dildar

11.20-11.30     ARA

11.30-12.30     Tartışma / Soru Cevap

12.30-14.00     ÖĞLE ARASI            

14.00-17.00     II. OTURUM:  Uygulamalar Bağlamında Sığınaklar, Da(ya)nışma Merkezleri ve İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Mücadele Stratejileri

Kolaylaştırıcı: Özgür Can Sunata - Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Bir Mücadele Aracı Olarak İstanbul Sözleşmesi

Berfu Şeker - Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği

Uygulamalar Bağlamında Sığınaklar, Da(Ya)Nışma Merkezleri

Zuhal Güreli -  Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

FORUM

15.15-15.30: ARA

15.30-17.00: Tartışma / Soru Cevap

 

 

8 KASIM, PAZAR

ATÖLYELER

11.00-16.00 ATÖLYE 1 (Kapalı): Sığınak çalışması

11.00-16.00 ATÖLYE 2 (Kapalı): Da(ya)nışma merkezi çalışması

11.00-16.00 ATÖLYE 3: Sosyal politikaların feminist eleştirisi, hizmet yerine “yardım” ve yoksulluğun kadınlaşması

11.00-16.00 ATÖLYE 4: Pandemide ev içi emek

11.00-16.00 ATÖLYE 5: Pandemi sürecinde şiddetle mücadelede yerel yönetimler deneyimi

11.00-16.00 ATÖLYE 6: Genç kadınlar ve şiddet

11.00-16.00 ATÖLYE 7 (Kapalı): İkincil travma

 

9 KASIM, PAZARTESİ

SERBEST GÜN

10 KASIM, SALI

11.00 – 17.00 Sonuç bildirgesi ve atölye sonuçlarının tartışılması