Raporların ilki "Kadın Dayanışması Yaşatır: Kadın Dayanışma Vakfı Suriyeli Kadınlarla Çalışma Deneyimi" adıyla Türkçe ve Arapça olarak yayınlandı. Bu raporda Suriye’de yaşanan savaş ve çatışma ortamından Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ve Ankara'da yaşayan Suriyeli kadınlara verilen destekler, kadınların çeşitli kamu kuruluşları ve hukuk mekanizmalarına yaptıkları başvurular ele alındı.
"Ben Susmadım Diğer Kadınlar da Susmasın" isimli Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yayınlanan ikinci raporda Suriye’de yaşanan savaş ve çatışma ortamından Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ve Ankara’da yaşayan Suriyeli kadınların şiddet deneyimleri ele alındı.