Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için Acil Önlem/Eylem Planı Talebiyle Bir Kampanya Başlattı.

11 Mart’ta ilk Covid-19 vakasının açıklanmasından ve salgına karşı önlemlerin başlatılmasından bu yana kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın örgütleri olarak değişen çalışma koşullarımıza rağmen danışma ve dayanışma faaliyetlerimize devam etmeye, alanda alınması gereken önlemlere ve kadınların yaşadıkları sorunlara işaret etmeye çalıştık. Aynı süreç içerisinde tüm ikazlarımıza rağmen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan kadınların ihtiyaç duydukları desteklere ve bu desteklerin nasıl sağlanacağına dair yapılan açıklamaların ise somut ve detaylı bilgi içermediğini, sürecin kadın örgütleriyle koordinasyon içerisinde yürütülmediğini, aktarılan kısıtlı bilgilerin de uygulamada gerçekleşmediğini yaşayarak gördük.

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşenlerinden, Diyarbakır'da kadına yönelik şiddet alanında mücadele eden bağımsız kadın örgütü Rosa Kadın Derneği üyesi kadınlar bu sabah gözaltına alındı. Dernek belgelerinin yanı sıra şiddete maruz kaldıkları için dernekten destek almış kadınların gizli kalması gereken bilgilerine el koyuldu.

Kurultay bileşeni bağımsız kadın örgütleri olarak Türkiye’nin farklı illerinde şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışma kuruyoruz. Şiddet başvuruları alıyor ve şiddete uğrayan kadınlara ihtiyaçları doğrultusunda destekler veriyoruz. Kamu kurumları tarafından şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınlara verilmeyen destekleri sağlayan, Diyarbakır’da şiddete maruz kalan kadınların şiddetten uzaklaşarak güçlenmelerini sağlamak için çalışmalar yürüten Rosa Kadın Derneği’nden kadınlara yapılan bu saldırı sadece kadına yönelik şiddete karşı kadınların örgütlü mücadelesine değil aynı zamanda şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınların mücadelesine de müdahaledir. Dernekten destek alan kadınların bilgilerine el konulması gizliliği ihlal ettiği gibi kadınların güvenliklerini de tehdit etmektedir.

@KSDM_Kurultayi