Sözleşme’den çıkılması, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi insan hakları sisteminden de çıkması, demokrasiyi yadsıması ve eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı gibi temel ilkelerden vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Anayasa’da insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olduğu yazılıyken Türkiye’de hala İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına yönelik tartışmaların yürütülüyor olması, Anayasa’nın fiilen değiştirilmesine yönelik bir adımdır. Kadınlar üzerinden başka bir toplumsal yapı oluşturmaya dönük, toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayan bu girişim sadece kadınlara yönelik değil, tüm toplumun temel hak ve özgürlüklerine yönelik bir saldırı niteliği taşımaktadır. Türkiye’de yaşayan herkesin insan hakları sisteminin koruması dışında kalmasına neden olacaktır.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin yürüttüğü "Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” projesi başlıyor. Proje kapsamında Bodrum yerelinde yapılacak detaylı durum değerlendirme anketiyle kadınların kentsel haklardan yararlanma, şiddet, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı konularında durum değerlendirilmesi yapılacak ve değerlendirmeler akademisyenlerin desteği ile raporlanacaktır. Proje kapsamında yapılacak atölyeler ile hedefler kadınların şiddeti tanıması ve tanımlaması, toplumsal cinsiyet rolleri ve etkilerinin öğrenilmesi, bu rollerle nasıl mücadele ederek güçleneceklerinin bilincine varılması, kadınların yerel yönetimden hizmet taleplerinin sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının çok sesli ve çok katılımlı olarak oluşturmanın sağlanmasıdır.

@KSDM_Kurultayi