Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin yürüttüğü "Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” projesi başlıyor. Proje kapsamında Bodrum yerelinde yapılacak detaylı durum değerlendirme anketiyle kadınların kentsel haklardan yararlanma, şiddet, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı konularında durum değerlendirilmesi yapılacak ve değerlendirmeler akademisyenlerin desteği ile raporlanacaktır. Proje kapsamında yapılacak atölyeler ile hedefler kadınların şiddeti tanıması ve tanımlaması, toplumsal cinsiyet rolleri ve etkilerinin öğrenilmesi, bu rollerle nasıl mücadele ederek güçleneceklerinin bilincine varılması, kadınların yerel yönetimden hizmet taleplerinin sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının çok sesli ve çok katılımlı olarak oluşturmanın sağlanmasıdır.

EŞİTLİK İçin Kadın Platformu’nu oluşturan 310’dan fazla kadın ve LGBTQ örgütü ve destekleyen 150 ye yakın sivil toplum örgütü İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye yönelik açıklamalara dair sözleşmenin yıldönümünde bir basın açıklaması yayınladı.

1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin 6. yılında Türkiye Devleti Sözleşmeden çekilmeyi konuşuyor. 6 yılda kadına yönelik şiddette tırmandığı halde sözleşmenin etkin şekilde uygulanmasını değil kaldırılmasını gündeme getirmek devletin kadına yönelik şiddeti önleme görevini terk etmesi anlamına geliyor.

@KSDM_Kurultayi