Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşenlerinden, Diyarbakır'da kadına yönelik şiddet alanında mücadele eden bağımsız kadın örgütü Rosa Kadın Derneği üyesi kadınlar bu sabah gözaltına alındı. Dernek belgelerinin yanı sıra şiddete maruz kaldıkları için dernekten destek almış kadınların gizli kalması gereken bilgilerine el koyuldu.

Kurultay bileşeni bağımsız kadın örgütleri olarak Türkiye’nin farklı illerinde şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışma kuruyoruz. Şiddet başvuruları alıyor ve şiddete uğrayan kadınlara ihtiyaçları doğrultusunda destekler veriyoruz. Kamu kurumları tarafından şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınlara verilmeyen destekleri sağlayan, Diyarbakır’da şiddete maruz kalan kadınların şiddetten uzaklaşarak güçlenmelerini sağlamak için çalışmalar yürüten Rosa Kadın Derneği’nden kadınlara yapılan bu saldırı sadece kadına yönelik şiddete karşı kadınların örgütlü mücadelesine değil aynı zamanda şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınların mücadelesine de müdahaledir. Dernekten destek alan kadınların bilgilerine el konulması gizliliği ihlal ettiği gibi kadınların güvenliklerini de tehdit etmektedir.

Kadın Dayanışma Vakfı kadına yönelik erkek şiddetine maruz bırakılan kadınlara ücretsiz sosyal, hukuki ve psikolojik destek verdiği kadın danışma merkezlerinin 2019 yılı çalışmasına dair verilerin yer aldığı raporunu yayınladı.

 

@KSDM_Kurultayi