Skip to main content

1. Kurultay – 1998 – İstanbul

21-22 Kasım günlerinde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın çağrısıyla 25 Kasım “Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son” günü bağlamında düzenlenen Kadın Sığınakları I. Kurultayı, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Konferans Salonu’nda Türkiye’nin çeşitli illerinden ve KKTC’den gelen 100’ü aşkın kadının katılımıyla gerçekleşti.

2. Kurultay – 1999 – Mersin 

Kadın Sığınakları II. Kurultayı, I. Kurultay’da alına karar doğrultusunda, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın girişimi, Heinrich Böll Vakfı’nın desteği ve Mersin Bağımsız Kadın Derneği’nin ev sahipliğinde 27-28 Kasım 1999 tarihinde gerçekleştirildi. “25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son Günü” kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve KKTC’den gelen 28 kadın kuruluşundan 100’ü aşkın kadın kurultaya katıldı.

3. Kurultay – 2000 – İstanbul 

Kadın Sığınakları Kurultayı’nın üçüncüsü Heinrich Böll Vakfı’nın desteği 18-19-20 Kasım günlerinde İstanbul’da yapıldı. Kurultaya Türkiye’nin çeşitli illerinden ve KKTC’den gelen 45 kadın kuruluşundan 150’yi aşkın kadın katıldı.

4. Kurultay – 2001 – Antalya 

Kadın Sığınakları Kurultayı’nın dördüncüsü 24-25 Kasım 2001 tarihlerinde Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nin ev sahipliğinde ve Heinrich Böll Vakfı’nın desteğiyle Antalya’da gerçekleştirildi.

5. Kurultay – 2002 – İzmit 

Kurultayların beşincisi 23-24 Kasım 2002 tarihlerinde İzmit’te Değirmendere Kadın Destek Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin ev sahipliğinde ve Heinrich Böll Vakfı’nın desteğiyle toplandı.

6. Kurultay – 2003 – Ankara 

VI. Kadın Sığınakları ve Danışma Merkezleri Kurultayı, 14-16 Kasım 2003 günleri Ankara’da, Kadın Dayanışma Vakfı’nın organizasyonu ve Heinrich Böll Vakfı’nın parasal desteği ile gerçekleştirildi.

7. Kurultay – 2004 – Çanakkale 

Kadın Sığınakları ve Danışma-Dayanışma Merkezleri Kurultayları’nın yedincisi, 3-4-5 Aralık 2004 tarihleri arasında Çanakkale’de yapıldı.

8. Kurultay – 2005 – Diyarbakır 

Diyarbakır’da yapılan Kadın Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri 8.Kurultayı’nda önceden belirlenen programın bir kısmı gerçekleştirilmekle birlikte atölye çalışmaları yapılmadı. İkinci ve üçüncü gün boyunca da tartışmalar sürdü. 3 günlük kurultay süresi katılımcılar arasındaki tartışmanın sonlanmasına ve bir sonuç bildirisi çıkartılmasına yeterli olmadı.

9. Kurultay – 2006 – İzmir 

Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultaylarının dokuzuncusu 24-25-26 Kasım 2006’da İzmir’de yapıldı. Kurultayın kadın kuruluşlarından ve bu alanda çalışan, çalışmak isteyen kadınlardan oluşan 134 katılımcısı bulunuyordu. 9. Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayının finansal desteği, daha önceki kurultaylarda olduğu gibi yine Heinrich Böll Vakfı tarafından sağlandı.

10. Kurultay – 2007 – İstanbul 

10. Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 7-8-9 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Kurultayın ilk gününe yaklaşık 200 kadın, ikinci gün yapılan 6 atölye çalışmasına da yaklaşık 100 kadın katıldı.

11. Kurultay – 2008 – Van 

Kadına yönelik şiddete karşı sığınak ve dayanışma merkezi faaliyeti yürüten bağımsız kadın grupları, belediyeler, SHÇEK çalışanları, üniversitelerin ilgili bölüm temsilcileri ve feminist kadınların katılımıyla 11. Sığınak ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 11-13 Ekim 2008 tarihleri arasında Van’da düzenlendi. Kurultaya yaklaşık 130 kadın katıldı.

12. Kurultay – 2009 – Adana 

 11-13 Aralık’ta 12. Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Adana’da düzenledi. Kurultayın ilk gününe yaklaşık 164, ikinci gün yapılan altı atölye çalışmasına da yaklaşık 140 civarı kadın katıldı.

13. Kurultay – 2010 – Söke

13. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Söke’de 17-19 Aralık tarihleri arasında  gerçekleştirildi ve ana gündemi kadın cinayetlerine karşı mücadele oldu.

14. Kurultay – 2011- Nevşehir

14. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 19-21 Kasım tarihlerinde Nevşehir’de yapıldı. Kurultayın ilk günü başlayan ve ikinci gün devam eden tartışmalar nedeniyle kimi atölyeler tamamlanamadı ve sonuç bildirgesi yazılamadı.

15. Kurultay – 2012 – İzmir

15. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı  12-13-14 Ekim’de İzmir Özdere’de gerçekleşti.

16. Kurultay – 2013 – İstanbul

16. Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı İstanbul’da 25-26-27 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 200 kadının katılımıyla gerçekleşti.

17. Kurultay – 2014 – Diyarbakır

Kurultay 26 – 27 Ekim tarihlerinde, Diyarbakır’da,17. defa bir araya geldi. “Erkek Şiddetini Önlemek Kadın Cinayetlerini Önlemektir: Mevcut Durum, Devlet Mekanizmalarının Yetersizliği ve Taleplerimiz” ana başlığı ile gerçekleştirilen kurultaya 60 kadın örgütü ve 200’e yakın kadın katıldı.

18. Kurultay – 2015 – Ankara

18. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 14-16 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapıldı. “Erkek Şiddetine Karşı Kadınların Kolektif Gücü: Dayanışma ve Mücadele Alanlarımız” ana başlığı ile gerçekleştirilen Kurultay’a 41 ilden, 60 kadın ve LGBTİ örgütünden, 53 kamu kurumu ve belediyeden toplam 325 kadın katıldı.

19. Kurultay – 2016 – Adana

 19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezi Kurultayı 15-17 Ekim tarihlerinde Adana’da gerçekleştirildi. “Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetim Yaklaşımları, Kadın Örgütleri ile İşbirliği İmkânları” ana başlığıyla gerçekleştirilen Kurultay’a 29 ilden, 68 kadın ve LGBTİ örgütü, 61 kamu kurumu ve belediyeden toplam 330 kadın katıldı.

20. Kurultay – 2017 – Antalya

20. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı  11-13 Kasım 2017 tarihlerinde “20. Yılında Kurultay: Kazanımlarımıza Sahip Çıkmak ve Erkek Şiddeti ile Mücadelemizi Sürdürmek” ana başlığıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Kurultay’a 27 ilden, 50 kadın ve LGBTİ örgütü, 42 kamu kurumu ve belediyeden toplam 280 kadın katıldı. 

21.Kurultay – 2018 – Bodrum

21. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı “Kadına Yönelik Erkek Şiddeti ile Mücadele Yeni Devlet Politikalarının Neresinde?” başlığı ile 3-4-5 Kasım tarihlerinde Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kurultaya aralarında kadın örgütleri, LGBTİ+ örgütleri, kamu kurumu ve belediyelerden katılımcıların da olduğu 28 ilden toplam 205 kadın katıldı.

22.Kurultay – 2019 – İstanbul

22. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, 2-4 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Şiddetle Mücadele için Feminist Sosyal Politikalar başlığıyla düzenlenen kurultaya, 29 ilden, 50 kadın ve LGBTİ+ örgütü ile 33 kamu kuruluşundan toplam 270 kadın katıldı.

23. Kurultay – 2020 – Çevrimiçi

23. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Covid-19 pandemisi koşullarında, 7-10 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. “Pandemide Şiddet, Bakım Emeği ve Eşitlik Mücadelesi” başlığı altında, 27 farklı ilden 270 kadın bir araya geldi.