Skip to main content
Kurultay Bileşenleri

Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)

Adres: Vali Mithat Bey Mah. Büyükşehir İş Merkezi Kat:2 No:6 Van-Merkez
Telefon/Faks: 0 432 215 94 33 / 0 506 354 31 91
E-posta: yakakoop@gmail.comyakakoop@yahoo.com

2002 yılında 25 kadının bir araya gelerek oluşturduğu, 29 ortağı olan, Van’ın ilk kadın örgütüdür.

Yaka-Koop’un genel amacı; Van ili ve çevresindeki yerleşim yerlerinde çeşitli sebeplerle farklı şiddet türlerine ve zorunlu göçe maruz kalan kadınları psikolojik ve hukuki destek alabilecekleri kurumlara yönlendirmek, bilgilendirmek, danışmanlık hizmetleri sunmak, kadını güçlendirmeye yönelik farkındalık, kadın emeğini değerlendirmek, meslek edindirmek konularında çalışmalar yapmak ve ilgili davaları takip etmektir.

Bu amaç doğrultusunda, Van şehir merkezi ile çevre illerinde,  erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik farkındalıkların arttırılması, genel kadın sağlığı, kadının insan hakları, iletişim, örgütlenme, el becerilerinin geliştirilmesi, kooperatifçilik gibi konularda çeşitli eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları yapılmakta, ev eksenli çalışan kadınların ürünlerini pazarlamalarında yardımcı olunmakta, Türkiye genelinde platform kurmalarına destek verilmektedir. Ayrıca ülke genelinde bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapan diğer ağların çalışmalarına katılmaktadır.

Leave a Reply