Skip to main content

Adres: Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi, Konak Mh. Seçkin Sk. 23/1 PK:16110 /Nilüfer Bursa
Telefon: 0552 756 9316
E-posta: kozakadin16@gmail.com 
Facebook: @kozakadinbursa
Instagram: @kozakadin
Twitter: @KadKoza
Youtube: Koza Kadın

KOZA KADIN DERNEĞİ farklı sivil toplum kuruluşu, demokratik kitle örgütü ve siyasi partilerde kadın çalışmaları yapan kadınların düzenli olarak bir araya gelerek uzun tartışmalar sonucu dernekleşmeye karar vermeleri üzerine 2012 yılında kurulmuştur.

Derneğimizin temel hedefi istihdam ile ilgili tüm sorunlarında kadınlara destek vermektir. Bunun dışında kadın derneklerinin çalışmalarına destek verme, bireysel – kültürel – uluslararası farklılıklarımıza rağmen birlikte güçlenmeyi öğrenme, eşitsizlikleri giderme, sorun çözme becerilerimizi geliştirme, iş güvenliğini tanıma, çalışan haklarını tanıma- bilme- talep etme, çalışan kadının çocuk bakımı engelini aşma(çocuk bakım evleri/ana-okulları), tüketici olarak haklarımızı tanıma- isteme, istihdam ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkide olma- istihdam ile ilgili yasa koyucu beyan ve yasaları takip etme, vb konular üzerine de çalışmalar yürütmekteyiz.

Toplumsal yaşamda ve çalışma yaşamında geçmişten günümüze var olan mobbing; diğer şiddet türlerinin yaygınlığı tanımlanmasındaki güçlükler nedeniyle öne çıkmamış bir kavramdır. Bu nedenle istihdam alanı içinde şiddete maruz kalan kadınların istihdamı ve güvenliğinin korunması (hem iş güvenliği hem de mobbing ve bullying sorunları ile yüzleşmesi durumundaki güvenlik) gibi konular bu nedenle ayrıca ele alınmaktadır. Son dönemde gerek çalışanların bireysel farkındalıklarının artması, gerekse bu şiddet biçimine dair cezai yaptırımları içeren yasal düzenlemelerdeki gelişmelerin sağlanması, biz kadınları mobbing düzenlemeleri konusunda farkındalık kurmaya ve bu farkındalıkla harekete geçmeye yönlendirmektedir. Bu noktada KOZA KADIN Derneği ilgili konularda seminerler vermek, bilgilendirme sonrası PSİKOLOJİK ŞİDDET konusunda tüm çalışanların kanunlar ve düzenlemeler kapsamında haklarını aramak, bu konuda kamuoyuna ilgili bilgilendirmeleri yapma, bu süreçleri takip etme ve mobbing ve bullying hakkında yasal düzenlemeler önerme işlerini de yürütmektedir.

KOZA KADIN, kadına yönelik şiddet konusunda özellikle İSTİHDAM süreçleri içerisindeki ŞİDDET incelemesi ve müdahalesiyle kadınlara destek vermektedir. Kadınların şiddete maruz kalması ve destek talep etmesi halinde kadınları ilgili kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere yönlendirmek de derneğimizin asil görevleri arasındadır.

Dernek olarak, şiddete maruz kalan kadınlara telefonla ya da yüz yüze görüşerek destek vermeye çalışıyor, ilgili kurumlara yönlendirmeler sağlıyoruz.

Leave a Reply