Skip to main content
Kurultay Bileşenleri

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

Adres: Fevzi Çakmak Mah. Halkalı cad. No:195 D:11/12 Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul
Telefon: 0 212 251 58 50
Faks: 0 212 251 58 49
E-posta: info@kadav.org.tr
Facebook: @KADAVİstanbul
Twitter: @Kadavist
Web: www.kadav.org.tr

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) bir dayanışma pratiğinden doğdu. 1999 Marmara Depreminin ardından, bölgedeki kadınlara destek olmaya koşan bir grup kadının emekleriyle. Afetin yarattığı yıkım, cinsiyet eşitsizliğini açığa çıkarmış, adeta katlamıştı. Gölcük ve Düzce’de kurdukları kadın çadırları ile dayanışmanın ilk adımlarını atan KADAV’lı kadınlar, psiko-sosyal destek, çocuk bakımı, rehabilitasyon amaçlı işlikler, üretim atölyeleri, meslek edindirme kursları ile kadınların güçlenmelerine destek oldular.

Sağlanan psikolojik destek daha ilk günden erkek şiddetiyle mücadeleyi de içermekteydi. Bu dayanışma pratiği kısa zamanda, KADAV’ın, bir kadın örgütü olarak yoluna devam etmesinin önünü açtı.  2001 yılında resmi olarak İstanbul’da kurulduğunda, Türkiye kadın hareketinin bir parçası olarak, hareketin o yıllarda sürdürdüğü ortak mücadeleye katılmaktaydı.

Bölgedeki danışma merkezi hizmeti ve diğer faaliyetlerini 2010 yılına kadar sürdüren KADAV, 5 yıldan beridir mevcut birikiminin devamı olarak şu faaliyetleri sürdürmektedir:

Kadına yönelik şiddet, ev-içi şiddetle mücadele ve danışmanlık desteği

Bağımsız kadın hareketinin sürdürdüğü ortak politik mücadeleye katılımın yanı sıra, şiddetten kurtulmak üzere başvuran kadınlara danışmanlık desteği vermektedir.

Göçmen kadınlara yönelik cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılıkla mücadele

Cinsiyetlerine ek olarak, göçmenlik durumu nedeniyle şiddetin bütün biçimlerine maruz kalan, korunmasız bırakılan göçmen kadınların sorunlarının görünürlüğü için çalışmalar yapmaktadır. Şiddet nedeniyle başvuran göçmen kadınlara danışmanlık desteği ve Suriyeli göçmenlerin yoğun yaşadıkları bölgelerden biri olan Küçükçekmece’de yerinde destek çalışmaları yapmaktadır.

Kadın ve LGBTİ mahpuslarla dayanışma çalışmaları

Hapislik deneyimi yaşamış/yaşamakta olan, hapishane içinde ve dışında cinsiyetleri üzerinden de cezalandırılan mahpuslarla çeşitli konularda dayanışma örgütlemekte ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Kadın emeği ve İstihdamı 

2007 yılından bu yana, kurulmasına öncülük ettiği Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu’nun sekretaryasını sürdürmektedir.

Leave a Reply