Skip to main content
Kurultay Bileşenleri

Buca Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma (BEKEV)

Adres: Türkmenistan Cad. Murathan Mah. 3/7 Muhtarlık Binası Buca/İzmir
E-posta: bekevkadin@hotmail.com 
Facebook: @BekevDer

Kadına karşı her türlü ayrımcılık ile kadının yasal ve hukuki hakları konusunda farkındalık yaratmak, kadın dayanışmasını sağlamak ve kadına yönelik şiddet karşı mücadele etmek amacıyla 2004 yılında fiili 2006 da yılında resmi olarak kuruldu.

2004 yılında 8 Mart’ta yola çıktık. Ev ev, apartman apartman dolaşarak, evlerde yapılan her toplantıya katılarak (günler, okumalar vs.) örgütlenme çalışmalarımıza bir grup kadının özverili çalışmasıyla başladık.  Evlerde, kafelerde başladığımız toplantılar sonucunda 2006 yılında da tüzel kişiliğimizi alarak mücadelemize devam ediyoruz.

Üyelerimizin büyük bir bölümünü ev kadınları oluşturuyor. Her kadının kendini farklılıklarıyla ifade edebileceği bir yapıyı korumak ana hedeflerimizden biri. Faaliyetlerimizi katılımcı ve eşitlikçi bir bakış açısıyla, feminist yöntemlerle sürdürüyoruz.

Kadınları ilgilendiren her konuda çalışma yürüten BEKEV, okullarda ve mahallelerde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık eğitimleri ve bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.

Derneğimizde şiddete uğrayan kadınlara dernek üyelerinin kişisel telefonları üzerinden ya da yüz yüze görüşerek destek vermeye çalışıyoruz ancak başvuran kadınların büyük bir çoğunluğunu Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’ne, destek alabilecekleri diğer kurumlara veya hukuk bürolarına yönlendiriyoruz. Kadınlara doğrudan destek veren bir telefon hattımız henüz yok ancak kurulması için çalışmalar yürütüyoruz.

Şiddetle mücadele konusunda istediğimiz yerde değiliz ama bu konudaki çalışmalarımıza ağırlık vermekteyiz. Aile içi şiddet mağduru işsiz kadınlara yönelik bir Avrupa Birliği (AB) projesinde yer alarak bu konuda deneyim edindik ve projeyi başarıyla sonlandırdık.

Kadın örgütlenmesinin arttırılması ve kadınları ilgilendiren her konuda mücadele edebilmek için, Kadın Emeği İstihdamı Girişimi, Barış İçin Kadın Girişimi,  Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, Şiddete Son Platformu, İzmir Şiddete Karşı Kadın Koordinasyonu, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi gibi birçok platform içinde yer alıyoruz.

Leave a Reply