Skip to main content
Kurultay Bileşenleri

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD)

Adres: Türkkuyusu Mahallesi Hacı Resul Sokak No: 7/A Bodrum/Muğla
Telefon: 0 (252) 316 31 63
E-posta: bodrumkadindayanisma@gmail.com
Twitter:  @BodrumKadin
Blog: http://bkdd.blogspot.com.tr
Web: https://bodrumkadindayanisma.com/

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD) patriarka üzerine inşa edilen erkek egemen sisteme karşı politika geliştirmek üzere kurulmuş bir dayanışma ağıdır.
BKD; kadın karşıtlığının, kadın cinsinin yok sayılmasının, kadın olan, kadın olarak algılanan her bireye karşı düşmanlığın teşvik edildiği, kadın cinayetleri ile bireyin yok edilebilmesinin meşrulaştırıldığı erkek egemen sistemin tüm politikalarına karşı mücadele etmek için bir araya gelinen bir oluşumdur.
Hayatın her alanında, her biriminde kadın politikalarını yaygınlaştırma, geliştirme ve çoğullaştırma; ayrımcılığın tespiti ve önlenmesi, kadın karşıtı politikaların teşhiri, siyasal yapılanmalardaki eşit temsiliyet ilkesinin uygulanması, her türlü militarist yapılanmanın sorgulanması BKD’nin öncelediği ilklerdir.
Kadınların kendi kaderlerini belirleme haklarını devralmadan yaşadıkları hayatı değiştiremeyecekleri bilinen bir gerçektir. İşte BKD tam da bunun için var olmuş bir dernektir. Başka bir kadın yaşamı mümkündür. BKD bunu gerçekleştirmek için mücadele eden örgütlenmelerden biridir.

Leave a Reply