Skip to main content
Kurultay Bileşenleri

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Kuruluş Tarihi: 17 Ekim 2000 (Merkez), 3 Ocak 2004 (Dernek)

Çalışma Alanları: Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele

Merkezin Amacı: Kadınlara yönelik her tür şiddet baskı ve ayrımcılığın önüne geçmek üzere mücadele etmek, şiddete uğramış ya da uğrama ihtimali olan kadınlara hukuksal ve psikolojik destek sağlamak,  farkındalık çalışmaları ile kadın dayanışmasını güçlendirmek, kadınları ilgilendiren her konuda karar alıp kadın politikaları geliştirmek ve üretmek, kadınların haklarını kullanabilmeleri, kendi ihtiyaçlarına yönelik taleplerini ve görüşlerini hayata geçirebilmeleri için danışmanlık vermek ve kadın dayanışmasını güçlendirmektir.

Hukuksal Danışmanlık: Kadınlar ev içinde ve dışında şiddete uğramakta, yasal haklarının bilincine ve haklarını aramak için yeterli donanıma sahip olmadıklarından yalnız kalmaktadır. Bu nedenle, merkezde Antalya Barosu’ndan gönüllü kadın avukatların katkılarıyla, kadınlar yasal hakları ve bunları kullanabilme yolları konusunda bilgilendirilip desteklenmektedir.

Psikolojik Danışmanlık: Kadınlara, şiddettin her türünün olağan kabul edilmesinin getirdiği suçluluk duygusunu, utancını, korkuyu yenebilmeleri ve yeni yaşam seçeneklerini geliştirebilmeleri için psikolojik destek sağlanmaktadır. Aile içinde ve dışında fiziksel, ekonomik, duygusal ve cinsel şiddete uğrayan kadınların bu sorunlarla baş edebilmeleri ve kendi özgüvenlerini geliştirebilmeleri açısından, psikolojik danışmanlık desteği uzman psikologlar tarafından derneğimizin olanakları çerçevesinde verilmektir.

Etkinlikler:

  • CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi gereği, belediyelerle yapılan protokollere dayalı olarak, lojman ve haftada 2 gün olmak üzere sosyal hizmet uzmanı desteği sağlanmıştır.
  • Birleşmiş Milletler (BM) ve İsveç Konsolosluğu desteğiyle, kadına yönelik şiddetle mücadele, şiddet gören kadınlara psikolojik destek ve insan ticareti konusunda projeler başarıyla gerçekleştirilmiştir.
  • IFE-EFI (Initiative Féministe Euroméditerranéenne- Euromed Feminist Initiative) üyesi olarak network yönetiminde yer almakta ve yapılan uluslararası toplantılara katılmaktadır
  • Toplumsal cinsiyet eğitimleri vermektedir.
  • 16 Hafta süreli Kadının İnsan Hakları Eğitim Programını (KİHEP) düzenlemektedir.
  • Konferanslar, paneller, sergiler, kitap, şiir dinleti günleri düzenlemekte, projeler hayata geçirmektedir.
  • Kadın cinayetleri ile ilgili davaların takibini yapmaktadır.
  • İş arayan kadınlara yardımcı olabilecek kadınlarla buluşmalarını sağlamaktadır.
  • Basın açıklamaları ve eylemler düzenlemektedir.  Kadın Koalisyonu

Leave a Reply