Kadın Dayanışma Vakfı kadına yönelik erkek şiddetine maruz bırakılan kadınlara ücretsiz sosyal, hukuki ve psikolojik destek verdiği kadın danışma merkezlerinin 2019 yılı çalışmasına dair verilerin yer aldığı raporunu yayınladı.