Kadın Dayanışma Vakfı kadın danışma merkezine başvuran kadınların erkek şiddetiyle mücadele deneyimleri, pandeminin kadınlara etkileri ve Covid-19 sürecinin kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarında yarattığı aksaklıklara dair tespitlerden ve verilerden oluşan “Patriyarkanın Duvarları Karşısında Kadınların Erkek Şiddeti ile Mücadelesi: Ocak 2020 – Aralık 2020 Kadın Danışma Merkezi Deneyimimiz” raporunu yayımladı. Raporda aynı zamanda Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele için oluşturulmuş mevcut mekanizmaların güncel durumu, eksiklikleri ve kadınların gerçek ihtiyaçları ortaya konuldu. 

Raporun tamamı ektedir.
Web sitesi bağlantısı için: https://www.kadindayanismavakfi.org.tr/yayinlar/patriyarkanin-duvarlari-karsisinda-kadinlarin-erkek-siddeti-ile-mucadelesi/ 

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşenleri olarak 5 Mayıs'ta başlattığımız "Sığınak İstiyoruz" kampanyamız 9 Haziran Çarşamba günü akşam saat 21.00'de #SığınaklarNasılOlmalı etiketiyle yapacağımız sosyal medya eylemi ile devam ediyor. Eylemde sığınaklarda yürütülen çalışmanın yöntemine, sığınakların fiziksel koşullarına, sığınaklarda kadınlara verilmesi gereken desteklere ve sığınaklara farklı gruplardan kadınların erişimine odaklanılıyor.
 

@KSDM_Kurultayi