24. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı için bir araya geldiğimiz saatlerde İzmir HDP İl binasında bir kadının rehin alındığını ve katledildiğini öğrendik. Üzüntümüz ve öfkemizle bu saldırıyı kınıyoruz. Katledilen kadın arkadaşımız için hepimize başsağlığı diliyoruz.
Biz kadınlar böylesi bir politik atmosferde nefret söylemine inat dayanışmamızı daha da güçlendirecek ve birbirimize kenetleneceğiz!
Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri

Kadın Dayanışma Vakfı kadın danışma merkezine başvuran kadınların erkek şiddetiyle mücadele deneyimleri, pandeminin kadınlara etkileri ve Covid-19 sürecinin kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarında yarattığı aksaklıklara dair tespitlerden ve verilerden oluşan “Patriyarkanın Duvarları Karşısında Kadınların Erkek Şiddeti ile Mücadelesi: Ocak 2020 – Aralık 2020 Kadın Danışma Merkezi Deneyimimiz” raporunu yayımladı. Raporda aynı zamanda Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele için oluşturulmuş mevcut mekanizmaların güncel durumu, eksiklikleri ve kadınların gerçek ihtiyaçları ortaya konuldu. 

Raporun tamamı ektedir.
Web sitesi bağlantısı için: https://www.kadindayanismavakfi.org.tr/yayinlar/patriyarkanin-duvarlari-karsisinda-kadinlarin-erkek-siddeti-ile-mucadelesi/ 

@KSDM_Kurultayi