Sığnaksız Bir Dünya
27.09.2016
Fiili Kürtaj Yasağı Devam Ediyor!

Fiili Kürtaj Yasağı Devam Ediyor!

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultay’ı bileşeni  12 kadın örgütü, bulundukları illerin kamu hastanelerini telefonla arayarak hastanede kürtaj yapılıp yapılmadığını sordu. Aldıkları yanıtlar sonucunda hazırladıkları Kamu Hastaneleri Kürtaj Uygulamaları Araştırma Raporu, kamu hastanelerindeki fiili kürtaj  yasağını bir kez daha ortaya koydu.(1)

Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele İçin Kurumlar Arası Koordinasyon Ve Bütçe Şart

Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele İçin Kurumlar Arası Koordinasyon Ve Bütçe Şart

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, 26-27 Şubat tarihlerinde, Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlediği “2010’larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları ve Dayanışma Politikaları: Türkiye’den ve Avrupa’dan Deneyim Paylaşımları” başlıklı uluslararası konferansa, 11 ülkeden, 40 Kadın ve LGBTİ örgütünden 200 kişi katıldı.

GREVIO, İstanbul Sözleşmesine İlişkin Soru Formunu Yayınladı

GREVIO, İstanbul Sözleşmesine İlişkin Soru Formunu Yayınladı

Soru formu, 2017 yılının Şubat ayında Türkiye’ye gönderilecek.  Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) izlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Uzmanlar Komitesi (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence-GREVIO) , Sözleşmenin uygulanıp uygulanmadığını denetlemek amacıyla bir soru formu hazırladı.

Mor Çatı, Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu’nun Sonuçlarını Paylaştı

Mor Çatı, Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu’nun Sonuçlarını Paylaştı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (Mor Çatı), Ocak-Aralık 2015 tarihleri arasında Türkiye’de kadına yönelik şiddet alanında yürürlükte olan yasa ve uygulamalarının, kadına yönelik şiddetle mücadelede yetki ve sorumluluğu olan kamu kurumlarının çalışmalarının ve politikalarının bir yıllık izleme ve değerlendirmesini içeren Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi Raporu’nun sonuçlarını 8 Mart’ta Cezayir Toplantı salonunda düzenlediğimiz basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

Mor Çatı Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi Raporu Basın Toplantısı Daveti

Mor Çatı Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi Raporu Basın Toplantısı Daveti

Sevgili Dostlar, Türkiye’de  kadın hareketinin mücadeleleri neticesinde  kadına yönelik şiddeti önlemeye ve şiddete maruz kalan kadınları korumaya yönelik olumlu yasal düzenlemeler gerçekleşmesine karşın, yasaların uygulanmasında ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz.

İnsandan İnsana (P2P)

İnsandan İnsana (P2P)

Açık Çağrı: Mor Çatı, Uluslararası Konferans: Türkiye'den ve Dünyadan Deneyim Paylaşımları

Uluslararası Konferans Daveti

Uluslararası Konferans Daveti

2010’larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları, Dayanışma Merkezleri ve Dayanışma Politikaları: Türkiye’den ve Avrupa’dan Deneyim Paylaşımları

18. Sığınaklar Kurultayı Sonuç Bildirgesi

18. Sığınaklar Kurultayı Sonuç Bildirgesi

Bu yıl "Erkek Şiddetine Karşı Kadınların Kolektif Gücü: Dayanışma ve Mücadele Alanlarımız" ana başlığı ile gerçekleştirilen Kurultay’a 41 ilden, 60 kadın ve LGBTİ örgütünden, 53 kamu kurumu ve belediyeden toplam 325 kadın katıldı. 

18.Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, 325 Kadının Katılımıyla Ankara’da Gerçekleşti

18.Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, 325 Kadının Katılımıyla Ankara’da Gerçekleşti

Türkiye’de kadına yönelik aile içi erkek şiddetine karşı mücadele veren kadınların en geniş platformu olan Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’na 41 ilden,  60  kadın örgütünden, 53 kamu kurumu ve belediyeden 325 kadın katıldı.

 • Fiili Kürtaj Yasağı Devam Ediyor!

  Fiili Kürtaj Yasağı Devam Ediyor!

  02 Haziran 2016
 • Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele İçin Kurumlar Arası Koordinasyon Ve Bütçe Şart

  Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele İçin Kurumlar Arası Koordinasyon Ve Bütçe Şart

  15 Nisan 2016
 • GREVIO, İstanbul Sözleşmesine İlişkin Soru Formunu Yayınladı

  GREVIO, İstanbul Sözleşmesine İlişkin Soru Formunu Yayınladı

  21 Mart 2016
 • Mor Çatı, Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu’nun Sonuçlarını Paylaştı

  Mor Çatı, Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu’nun Sonuçlarını Paylaştı

  09 Mart 2016
 • Mor Çatı Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi Raporu Basın Toplantısı Daveti

  Mor Çatı Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi Raporu Basın Toplantısı Daveti

  04 Mart 2016
 • İnsandan İnsana (P2P)

  İnsandan İnsana (P2P)

  14 Şubat 2016
 • Uluslararası Konferans Daveti

  Uluslararası Konferans Daveti

  11 Şubat 2016
 • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2019)’na ilişkin Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın Görüş ve Değerlendirmeleri

  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2019)’na ilişkin Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın Görüş ve Değerlendirmeleri

  06 Şubat 2016
 • 18. Sığınaklar Kurultayı Sonuç Bildirgesi

  18. Sığınaklar Kurultayı Sonuç Bildirgesi

  25 Kasım 2015
 • 18.Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, 325 Kadının Katılımıyla Ankara’da Gerçekleşti

  18.Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, 325 Kadının Katılımıyla Ankara’da Gerçekleşti

  17 Kasım 2015

Ajanda

Kadına Yönelik Şiddete Sosyolojik bir Yaklaşım - Ayşegül Yaraman

"İnsan kötülüğe uğradığında 'ben bunu hakedecek ne yaptım ?' diye soruyor. Hiçbir şey. Hayat böyle istediği için. Doğa, Allah, devlet baba, erkekler, güçlüler. İnsan bazen sadece kadın ve çocuk olduğu için yenik düşer."

Devamını oku...

CEDAW GÖLGE RAPORU 2010

Türkiye'deki kadın örgütlerinin Birleşmiş Milletler’de (BM) Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'ne (CEDAW) ilişkin bu yıl sunduğu gölge rapor, kadına yönelik ayrımcılığın sürdüğü alanları ayrıntılı olarak tarifliyor.

Devamını oku...

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW)

Bu Sözleşme’ye taraf olan Devletler; 

Birleşmiş Milletler Yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle kadınlann eşit haklara sahip olmalan gerektiğine inancı tekrar onayladığını kaydederek,

Devamını oku...

Adana Kadın Dayanışma ve İlk Adım Merkezi (AKDAM)

Büyükşehir Belediyesi tarafından mekân, iletişim, elektrik, su ve sekreterlik gibi ihtiyaçları karşılanan Merkez’imiz gönüllülük esasına uygun olarak hafta içi saat 9.00-1700 arası nöbet sistemiyle çalışır. Gönüllü avukatlarımız, psikoloğumuz ve gönüllü danışman arkadaşlarımız Merkez’de, sığınaklarda gerekli sosyal, hukuksal ve psikolojik destek sağlarlar.

Devamını oku...