Sığnaksız Bir Dünya
30.05.2017
19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi

19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi

                      Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan, söz üreten, bu alanda üretilen politikaya katılan ve müdahil olan kadınlar olarak bu yıl, Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği’nin ev sahipliğinde on dokuzuncusu düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezi Kurultayı’nda bir araya geldik. 15-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ve “Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetim Yaklaşımları, Kadın Örgütleri ile İşbirliği İmkânları” ana başlığıyla...

Çocuk İstismarı Yasa Taslağı Ve Önergesine İtiraz Ediyoruz!

Çocuk İstismarı Yasa Taslağı Ve Önergesine İtiraz Ediyoruz!

17 Kasım 2016’da hükümet tarafından TCK 103. maddede değişiklik öngören tasarıya 2. madde olarak ek bir önerge verildi. Çocuklara yönelik cinsel istismar faillerinin, mağdurlar ile evlendiklerinde cezadan muaf olmasını öngören bu önerge, önemli toplumsal tepkilere yol açtı. Sayısız kadın örgütünden çocuk derneklerine, aile hekimlerinden avukatlara toplumun çeşitli çevrelerinden, ülkenin her yerinden ve dünyadan gelen tepkiler üzerine hükümetin önergeyi değiştirmesi gündeme geldi. 

Tecavüzü aklayacak hiçbir yasayı kabul etmiyoruz!

Tecavüzü aklayacak hiçbir yasayı kabul etmiyoruz!

Çocukların tecavüzcülerle, istismarcılarla evlendirilmelerine ilişkin AKP’nin TCK 103. Madde Yeni Düzenleme Önerisi ve Geçmişe Dönük Af Önergesi derhal geri çekilmelidir!

19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Adana’da gerçekleşti.

19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Adana’da gerçekleşti.

Bu yıl, on dokuzuncusu düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı “Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetim Yaklaşımları, Kadın Örgütleri ile İşbirliği İmkânları” başlığı altında,  15-17 Ekim tarihlerinde Adana Kadın Da(ya)nışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM) ev sahipliğinde Adana’da gerçekleşti. 

19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 15-17 Ekim’de Adana’da

19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 15-17 Ekim’de Adana’da

İlki 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son Günü etkinliği kapsamında 1998 yılında gerçekleştirilen Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı'nın on dokuzuncusunda yeniden bir araya geliyoruz.

Fiili Kürtaj Yasağı Devam Ediyor!

Fiili Kürtaj Yasağı Devam Ediyor!

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultay’ı bileşeni  12 kadın örgütü, bulundukları illerin kamu hastanelerini telefonla arayarak hastanede kürtaj yapılıp yapılmadığını sordu. Aldıkları yanıtlar sonucunda hazırladıkları Kamu Hastaneleri Kürtaj Uygulamaları Araştırma Raporu, kamu hastanelerindeki fiili kürtaj  yasağını bir kez daha ortaya koydu.(1)

Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele İçin Kurumlar Arası Koordinasyon Ve Bütçe Şart

Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele İçin Kurumlar Arası Koordinasyon Ve Bütçe Şart

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, 26-27 Şubat tarihlerinde, Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlediği “2010’larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları ve Dayanışma Politikaları: Türkiye’den ve Avrupa’dan Deneyim Paylaşımları” başlıklı uluslararası konferansa, 11 ülkeden, 40 Kadın ve LGBTİ örgütünden 200 kişi katıldı.

GREVIO, İstanbul Sözleşmesine İlişkin Soru Formunu Yayınladı

GREVIO, İstanbul Sözleşmesine İlişkin Soru Formunu Yayınladı

Soru formu, 2017 yılının Şubat ayında Türkiye’ye gönderilecek.  Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) izlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Uzmanlar Komitesi (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence-GREVIO) , Sözleşmenin uygulanıp uygulanmadığını denetlemek amacıyla bir soru formu hazırladı.

Mor Çatı, Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu’nun Sonuçlarını Paylaştı

Mor Çatı, Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu’nun Sonuçlarını Paylaştı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (Mor Çatı), Ocak-Aralık 2015 tarihleri arasında Türkiye’de kadına yönelik şiddet alanında yürürlükte olan yasa ve uygulamalarının, kadına yönelik şiddetle mücadelede yetki ve sorumluluğu olan kamu kurumlarının çalışmalarının ve politikalarının bir yıllık izleme ve değerlendirmesini içeren Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi Raporu’nun sonuçlarını 8 Mart’ta Cezayir Toplantı salonunda düzenlediğimiz basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

Mor Çatı Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi Raporu Basın Toplantısı Daveti

Mor Çatı Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi Raporu Basın Toplantısı Daveti

Sevgili Dostlar, Türkiye’de  kadın hareketinin mücadeleleri neticesinde  kadına yönelik şiddeti önlemeye ve şiddete maruz kalan kadınları korumaya yönelik olumlu yasal düzenlemeler gerçekleşmesine karşın, yasaların uygulanmasında ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz.

 • 19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi

  19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi

  25 Kasım 2016
 • Çocuk İstismarı Yasa Taslağı Ve Önergesine İtiraz Ediyoruz!

  Çocuk İstismarı Yasa Taslağı Ve Önergesine İtiraz Ediyoruz!

  21 Kasım 2016
 • Tecavüzü aklayacak hiçbir yasayı kabul etmiyoruz!

  Tecavüzü aklayacak hiçbir yasayı kabul etmiyoruz!

  18 Kasım 2016
 • 19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Adana’da gerçekleşti.

  19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Adana’da gerçekleşti.

  19 Ekim 2016
 • 19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 15-17 Ekim’de Adana’da

  19. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 15-17 Ekim’de Adana’da

  05 Ekim 2016
 • Fiili Kürtaj Yasağı Devam Ediyor!

  Fiili Kürtaj Yasağı Devam Ediyor!

  02 Haziran 2016
 • Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele İçin Kurumlar Arası Koordinasyon Ve Bütçe Şart

  Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele İçin Kurumlar Arası Koordinasyon Ve Bütçe Şart

  15 Nisan 2016
 • GREVIO, İstanbul Sözleşmesine İlişkin Soru Formunu Yayınladı

  GREVIO, İstanbul Sözleşmesine İlişkin Soru Formunu Yayınladı

  21 Mart 2016
 • Mor Çatı, Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu’nun Sonuçlarını Paylaştı

  Mor Çatı, Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu’nun Sonuçlarını Paylaştı

  09 Mart 2016
 • Mor Çatı Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi Raporu Basın Toplantısı Daveti

  Mor Çatı Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının İzlenmesi Raporu Basın Toplantısı Daveti

  04 Mart 2016

Ajanda

Kadına Yönelik Şiddete Sosyolojik bir Yaklaşım - Ayşegül Yaraman

"İnsan kötülüğe uğradığında 'ben bunu hakedecek ne yaptım ?' diye soruyor. Hiçbir şey. Hayat böyle istediği için. Doğa, Allah, devlet baba, erkekler, güçlüler. İnsan bazen sadece kadın ve çocuk olduğu için yenik düşer."

Devamını oku...

CEDAW GÖLGE RAPORU 2010

Türkiye'deki kadın örgütlerinin Birleşmiş Milletler’de (BM) Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'ne (CEDAW) ilişkin bu yıl sunduğu gölge rapor, kadına yönelik ayrımcılığın sürdüğü alanları ayrıntılı olarak tarifliyor.

Devamını oku...

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW)

Bu Sözleşme’ye taraf olan Devletler; 

Birleşmiş Milletler Yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle kadınlann eşit haklara sahip olmalan gerektiğine inancı tekrar onayladığını kaydederek,

Devamını oku...

Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

Antalya Kadın Danışma Merkezi 17 Ekim 2000’de kuruldu. Öncesinde Antalya’da kadınlar uzun süredir kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele ediyorduk. Amacımız kadın dayanışmasını daha da güçlü hayata geçirmekti...

Devamını oku...